Praktiske forhold

Dette kan vi hjælpe med

Følgende ydelser kan leveres i Pleje- og Ældreboligerne

  • Personlig pleje og omsorg
  • Praktisk bistand i boligen og på fællesarealerne
  • Praktisk hjælp til tøjvask i fælles vaskeri
  • Vedligeholdende træning og aktivitet
  • Sygeplejeydelser

I plejeboligerne bliver du visiteret til ydelserne af centersygeplejersken / centerkoordinatoren.

Visitationen tager udgangspunkt i den politiske vedtagne kvalitetsstandard.

Ældreboligerne visiteres fra kommunens centrale visitation efter kvalitetsstandarden.

Ved indflytning tildeles beboeren en kontaktperson, der er hovedansvarlig for de områder der aftales, og som dine pårørende ikke har mulighed for at være behjælpelig med. Fx indkøb, besøg i bank og lignende.

Siden er sidst opdateret 4. april 2016