Det sker i dagligdagen

Det aktive liv

Medarbejdere, Bruger- og pårørenderådet samt Venneforeningen "Solbakkens Venner" tilstræber at tilbyde mange forskelligartede aktiviteter til beboere.

Solbakkens Venner er frivillige hjælpere, der hver især yder en indsats til gavn for beboerne.

Tilbagevendende aktiviteter

  • Byture
  • Erindringsværksted
  • Dans
  • Søndagscafé
  • Håndarbejde
  • Spil

Som tradition fejrer vi årligt fx fastelavn, ligesom vi fast tager på forårs- og løvfaldstur, holder høstfest og adventshygge. Fødselsdage for beboere i plejebolig tilrettelægges og fejres efter aftale med fødselaren og medarbejderne.

Vi har dagligt hyggeligt samvær i bofællesskaberne.

Øget nærvær

Hver uge har du en ekstra time sammen med en medarbejder, hvor du selv bestemmer, hvad I skal lave.

Beboerbladet Solstrålen 

En gang om måneden udgiver vi vores eget beboerblad ”Solstrålen”. Her kan man se en oversigt over månedens aktiviteter, ligesom der hænger en oversigt på hver etage.

Ud af huset

Solbakken har egen liftbus, der mod betaling kan benyttes til udflugter eller indkøbsture arrangeret i samarbejde mellem medarbejdere og beboere.

Beboere tilbydes ferieture to gange om året. I samråd med beboer og pårørende kan der være mulighed for at pårørende, mod betaling, kan komme med på ferie.

Siden er sidst opdateret 9. maj 2017