Det sker i dagligdagen

Oversigt over de daglige aktiviteter

Sjov Motion

Et tilbud for demente. En hyggelig eftermiddag med motion og kaffe med kage.

Sang og musik

Hver tirsdag kl. 10.00 til 11.30 har vi sang og musik.

Banko

Hver mandag

Gymnastik

Hver mandag, onsdag og fredag

Busture

Efter behov

Ture på rickshaw cykel

Efter behov

Gudstjeneste

Én gang månedligt

Onsdagshygge

Hver onsdag eftermiddag

Øget nærvær

Hver uge har du en ekstra time sammen med en medarbejder, hvor du selv bestemmer, hvad I skal lave.

Venneforening

- i Plejecenter Smedegade

Bestyrelsen består af syv personer, der arrangerer fester, bankospil og julemarked.

Vi har på nuværende tidspunkt fire fester om året med underholdning af forskelligt art. 
Hvis der ikke er fest, er der bankospil én gang om måneden, undtagen i juli.  

Da foreningen er afhængig af frivillig økonomisk støtte, er det muligt at melde sig ind i venneforeningen, for et årligt beløb på 125 kr. for en person eller 200 kr. for et par. 

Den økonomiske støtte betyder, at kan vi holde flere aktiviteter for beboerne på Plejecenteret Smedegade samt i ældreboligerne. Pårørende er altid velkommen til vores arrangementer til fælles glæde for alle. Det er ikke et krav, at pårørende skal være medlemmer af venneforeningen for at deltage, men selvfølgelig modtages et hvert bidrag med tak.    

Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Læs mere om venneforeningen

Siden er sidst opdateret 9. maj 2017