Boligerne

Plejecenter Smedegade rummer 64 plejeboliger, hvoraf de 32 er boliger for demente med særlige behov.

Om boligerne
 • Almindelige plejeboliger

  Vi har 32 plejeboliger til beboere med almindelige plejebehov:

  • Benediktehaven – lejlighed 11-26
  • Christinehaven – lejlighed 27-42

  Lejlighederne er ca. 62 m2 inklusiv fællesarealer, og de indeholder:

  • Stue
  • Soveværelse
  • Badeværelse
  • Køkken

  Lejlighederne er fordelt i to 2-plans huse, og har alle adgang til gangareal med adgang til trappe og elevator. Der er trægulv i både køkken, stu og soveværelse. På badeværelset er der linoleum på gulvet.

  Plantegning

 • Demensboliger

  Der er to typer demensboliger på Plejecenter Smedegade:

  Dorotheahaven – lejlighed 43-58

  Lejlighederne i Dorotheahaven er på ca. 62 m2 inklusiv fællesarealer. Alle lejlighederne indeholder:

  • Stue
  • Soveværelse
  • Badeværelse
  • Køkken

  Dorotheahavens lejligheder er indrettet, så beboeren har en stor lejlighed og mindre fællesområde.

  Elisabethhaven og Feodorahaven

  Elisabethhaven (lejlighed 59-66) og Feodorahaven (lejlighed 67-74) er også demensboliger, men lejlighederne er mindre end i Dortheahaven, og der er ikke noget køkken i boligen. Til gengæld er der et stort fællesareal med både køkken og opholdsstue.

  For at flytte ind i en af disse boliger skal du visiteres til det. Det er leve-bo-miljøer, hvor lejlighederne er lidt mindre selvstændige, og hvor beboerne spiser sammen, og sammen klarer praktiske opgaver vedrørende mad og opvask.

 • Omgivelser

  Rundt om plejecentret er der en flot have med en lille sø, hvor ænderne holder til. Der er flisegang rundt ved søen. 

  I tilknytning til husene er der terrasser med havemøbler og blomsterbede, og ved samlingsstuen er der en stor terrasse.

 • Indretning

  Når du flytter ind på Plejecenter Smedegade bliver boligen dit nye hjem, og du skal derfor indrette din nye bolig med dine egne møbler.

  Du skal bl.a. selv medbringe:

  • Stor affaldsspand til badeværelset
  • Affaldsspand til køkkenet (gælder kun to-rums-boliger)
  • Snavsetøjskurv
  • Tøj svarende til minimum en uges forbrug
  • Store doseringsæsker til 14 dages forbrug af medicin
  • Porcelæn til eget og pårørendes brug
  • Lamper (Det er vigtigt med god belysning både i loftet og med lamper undt omkring)

  Vaskemaskiner og tørretumbler stilles til rådighed af Slagelse Boligselskab.

  I alle lejligheder er der stik til fjernsyn og telefon. Du får et bærbart kaldeapparat, når du flytter ind. Det kan bruges til at kalde hjælp døgnet rundt.

  Rygning

  Hvis du ryger, skal du være opmærksom på, at du kun må ryge i din egen lejlighed.

 • Husleje

  Huslejen varierer afhængigt af lejlighedens størrelse, men de vejledende priser er:

  • Indskud: 17.800 kr.
  • Husleje: 5.529 kr.
  • Varme aconto: 750 kr.

  Derudover kan der komme andre udgifter til fx antenneafgift.

  Vi anbefaler, at du tilmelder dine faste regninger til betalingsservice (PBS).

  Du har mulighed for at søge om hjælp til indskud, boligstøtte og varmehjælp.

Boligen som arbejdsplads
 • Arbejdspladsvurdering

  Din bolig på Plejecenter Smedegade er også medarbejdernes arbejdsplads, og der skal derfor være den fornødne plads til at kunne bruge og komme rundt med hjælpemidler. Det kan derfor blive nødvendigt at fjerne fx gulvtæppe, hvis du på et tidspunkt får brug for kørestol eller lift.

Indflytning
 • Flytning og forsikring

  Når du flytter ind på Plejecenter Smedegade, skal du selv melde flytning til:

  • Postkontoret
  • Folkeregistret
  • Telefonselskabet
  • Eventuelt flytte forsikring og avis

  Du eller dine pårørende skal også selv sikre, at du har de vigtige forsikringer, fx ansvarsforsikring, familieforsikring og indboforsikring til dækning af ejendele i lejligheden eller skade udenfor lejligheden.

  Du skal også selv sørge for at flytte telefon og tilmelde STOFA, hvis du vil se fjernsyn.

  Slagelse Boligselskab har en forsikring, der dækker det rent bygningsmæssige.

Administration af boliger