Smedegade

- det lille Amalienborg

Plejecenter Smedegade har mere end 100 år på bagen, og var et meget bemærkelsesværdigt byggeri ved etableringen i 1907.

Det er siden blevet udvidet og ombygget flere gange, men hver gang så stilen er bevaret.

Det er en karakteristisk bygning i Slagelse som i folkemunde kaldes "lille Amalienborg" efter byggestilen på hovedhuset.

Selve plejecentret er bygget i 2001 og rummer et moderne plejecenter med god plads til den enkelte. Hovedhuset rummer i dag 10 ældreboliger og kontor til administration.
Centret er et af de 11 plejecentre, der er i Slagelse Kommune.

Boligerne ejes af Slagelse Boligselskab, men anvises af Slagelse Kommune. Vi har i alt 64 boliger.

Vi har to 2-plans huse for beboere med almindelige plejebehov og to huse med hver otte skærmede boliger for demente. Herudover har vi ét 2-plans hus med 16 boliger som bebos af både demente og beboere med almindelige plejebehov.

Der er fællesarealer til alle husene, og hovedhuset indeholder en samlingsstue.

Tilsynsrapporter