Praktiske forhold

Når du bor i Plejecenter Skovvang er der flere forskellige praktiske forhold, der har betydning for dagligdagen, som du har mulighed for selv at vælge til og fra. 

Du kan selv vælge din egen frisør og fodterapeut – behandlinger foregår i egen bolig.

Så vidt muligt beholder du din vanlige tandlæge.

Hvis du er ude af stand til at benytte eksisterende tandplejetilbud, kan du visiteres til omsorgstandpleje. Der er dog en mindre egenbetaling årligt, som trækkes via pensionen.

Apotekervarer bringes ud, mod betaling, en gang ugentligt samt ved akut behov.

Du kan få købmandsvarer bragt ud én gang månedligt (mulighed for oftere levering) mod betaling – Medarbejderne er behjælpelige med varebestilling.

Betaling foregår direkte mellem beboer og leverandør (behandler), hvilket vil sige, at betaling sker via betalingsservice eller anden aftale med leverandør, således at der ikke sker direkte betaling med kontanter.

Øget nærvær

Hver uge har du 40 minutter ekstra sammen med en medarbejder, hvor du selv bestemmer, hvad I skal lave.

Siden er sidst opdateret 13. april 2018