Om Skovvang

Et aktivt miljø

Plejecenter Skovvang ligger i Slagelses østlige bydel, hvor skov og dagligvarebutik er tæt på. 

Hverdagen i vores leve- bomiljø er præget af, at vi lever aktivt.

Vi medinddrager beboerne i de praktiske gøremål omkring måltiderne – både i forhold til, hvad der skal indkøbes og hvad der skal spises.

Kosten prioriteres højt. Vi er det eneste plejecenter i Slagelse Kommune, der har fået tildelt et økologiske spisemærke – bronze. 

Vi sikrer, at vi har mange aktivitetstilbud i løbet af ugen – og i forhold til årstiden. Vores bus er jævnligt på farten på både korte og lange ture.

Værdier

  • Personalet opleves som loyale, tydelige, kompetente, imødekommende, positive, kreative og arbejder med glæde
  • Beboeren er i fokus, for at sikre en god, omsorgsfuld og respektfuld pleje
  • Beboeren mærker tryghed, og den enkeltes grænser respekteres

  • Der tages udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og behov
  • Den enkeltes ressourcer anvendes optimalt til at leve et aktivt liv
  • Beboernes og deres pårørende inddrages i pleje, planer og aktivitetstilbud
  • Der er plads til forskellighed
  • Det sociale samvær og fællesskab blandt beboerne vægtes højt, og der sikres fælles oplevelser 
  • Rammerne for en værdig afslutning på livet er tilstede

Værdierne bliver til virkelighed gennem handlinger. Handlinger, som både personale, beboere, familier medvirker til.

Værdisæt

I værdisættet kan du læse, hvordan vi gør værdierne til virkelighed.

Arbejdsmiljø

For at sikre et godt arbejdsmiljø er Slagelse Kommunes personalepolitiske værdier en integreret del af vores hverdag. Plejecenter Skovvang fik tildelt en Grøn Smiley af Arbejdstilsynet i 2012. Den er fornyet den 22. juni 2017 og gælder i fem år. Det betyder, at Arbejdstilsynet har vurderet, at arbejdsmiljøet er i orden på Plejecenter Skovvang.

Det gode arbejdsmiljø giver mulighed for at sikre, at personaleressourcer bliver anvendt optimalt for vores beboere.