Boligerne

Et hjem for både demente og ældre med almindelige plejebehov

Om boligerne
 • Boligtyper

  Vi har to typer boliger på Plejecenter Skovvang:

  • Almindelige plejeboliger
  • Boliger til beboere med demenssygdom.

  Øst, Midt og Vest

  Øst, Midt og Vest er de ordinære plejeboliger. De tre afdelinger har hver især 8-11 lejemål for beboere med almindeligt plejebehov.

  Boligerne er på ca. 65 m2 inklusiv fællesarealer.

  Lejlighederne har to værelser og indeholder:

  • En stue
  • Et soveværelse
  • Et badeværelse
  • Et køkken
  • Stik til fjernsyn og telefon

  Vi har også to store lukkede gårdhaver, hvor vi har et drivhus. Om sommeren bliver der sat fælles havemøbler op, hvilket skaber hygge og fællesskab.

  Søhus og Skovhus

  Demensboligerne er mindre og uden køkken. Der er i stedet tilknyttet et stort fællesareal med køkken og opholdsstue.

  Der er også et udendørsområde, hvor husene har hver en lukket gårdhave, så beboerne kan færdes trygt udenfor.

 • Indretning

  Boligen i Skovvang er dit hjem, og du skal derfor indrette den med dine egne møbler, billeder og gardiner. Vi går op i, at vores beboere har det godt på plejecentret, og det giver tryghed og hygge at indrette din bolig med møblerne fra din forrige bolig.

  Plejesenge er dog fast møblement i alle lejlighederne, men hvis du ikke har behov for pleje i sengen, må du gerne medbringe din egen seng. Du skal altid medbringe egen dyne og pude, også selvom du ikke har din egen seng med.

  Vi anbefaler af sikkerhedsmæssige grunde, at du ikke har faste eller løse tæpper på gulvene, især ikke hvis du er gangbesværet eller benytter rollator/kørestol.

  Både i de ordinære plejeboliger og i boligerne til demente beboere er der stik til fjernsyn og telefon.

  Der er røgfrit miljø i alle kommunale bygninger, og du må derfor kun ryge i din egen bolig og i haven. 

 • Husleje

  Boligselskabet FOB står for udlejningen, og du skal derfor betale husleje til dem. Her kan du også få oplyst priser på indskud og husleje.

  Oplysninger og ansøgning om boligstøtte, indskud og varmehjælp, får du ved at kontakte Slagelse Kommune på tlf. 58 57 36 00.

Boligen som arbejdsplads
 • Arbejdspladsvurdering

  Alle virksomheder, der har ansatte medarbejdere, har pligt til at udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering, der kan kortlægge eventuelle arbejdsmiljøproblemer.

  Det betyder, at Plejecenter Skovvangs arbejdsmiljørepræsentant aftaler et besøg hos dig for at gennemgå din bolig for at se, om der er den nødvendige plads til at arbejde på. Der må ikke være for mange møbler og løse ledninger, og belysningen skal være tilstrækkelig.

  Det er både til gavn for dig og for personalet, så plejen kan blive udført på forsvarlig vis.

  Kommunens serviceinformation

  Arbejdspladsvurdering

 • Arbejdsmiljø

  For at sikre et godt arbejdsmiljø er Slagelse Kommunes personalepolitiske værdier en integreret del af vores hverdag. Plejecenter Skovvang fået en Grøn Smiley af Arbejdstilsynet, som altså har vurderet, at arbejdsmiljøet er i orden på Plejecenter Skovvang. Det gode arbejdsmiljø giver mulighed for at sikre, at personaleressourcer bliver anvendt optimalt for vores beboere.

Indflytning
 • Flytning og forsikring

  Når du flytter ind i Plejecentret Skovvang skal du selv sørge for:

  • at melde flytning til folkeregistret
  • at tilmelde fjernsyn gennem STOFA (tlf. 88 30 30 30)
  • at tilmelde dig licens
  • at flytte telefon
  • at tegne en indboforsikring
  • at egne en ansvarsforsikring
  • at hænge lamper og billeder op.

  Indbo- og ansvarsforsikring

  Vi anbefaler, at du tegner en indbo- og ansvarsforsikring i at privat forsikringsselskab, når du flytter ind. Kommunen har intet erstatningsansvar, så hvis der sker skader i hjemmet, er det din egen forsikring, der dækker dem.

  Indflytning

  Når vi får besked om, at du har sagt ja til en bolig på Skovvang, kontakter centersygeplejersken jer for at aftale en indflytningssamtale. Samtale foregår typisk, inden du flytter ind.

  I nogle tilfælde kan den dog også finde sted efter, du er flyttet ind. Ved samtalen taler vi om dine ønsker og behov, og du/I får udleveret forskelligt materiale om, hvordan det er at bo på et plejecenter i Slagelse Kommune.
  I er også altid velkomne til selv at tage kontakt til centersygeplejersken, hvis I fx ønsker at se Skovvang Plejecenter, inden I takker ja eller nej til en bolig hos os.

  Kontaktperson

  Efter indflytning er der fortsat dialog med centersygeplejersken, som har det overordnede sygeplejefaglige ansvar. Du får en kontaktperson i den afdeling, du flytter ind på, og vi laver en døgnrytmeplan. Din kontaktperson er den medarbejder, der som udgangspunkt tager sig af kontakten til dine pårørende og andre praktiske ting omkring dig.

  Vi har meget fokus på, at indflytningen bliver en god og positiv oplevelse.

Administration af boliger
 • FOB

  FOB står for udlejningen af boligerne på Skovvang Plejecenter, og det er derfor dem, du betaler husleje til, når du bor på plejecentret.

  Det er Slagelse Kommune, der anviser boligerne, og det er dem, du skal kontakte, når du vil søge en plejebolig.

  Kontakt

   

  • Slagelse Kommune
   Tlf.: 58 57 45 00