Aktiviteter

Du skaber selv din hverdag på Skovvang ved at vælge aktiviteter til og fra.

Aktiviteter
 • Aktiviteter i dagligdagen

  Hverdagen på Skovvang er præget af, at vi lever aktivt. Vi har mange aktivitetstilbud i løbet af ugen, som er tilpasset årstiderne.

  Vi har en medarbejder, som er tovholder for de forskellige aktiviteter.

  Udover de daglige aktiviteter kan du deltage i andre forskellige aktiviteter, som enten er i fælles regi eller målrettet til den enkelte person.

  Ugentlige aktiviteter 

  • Besøg af besøgshunde
  • Cykelture på Rickshaw
  • Fredagsbar 
  • Sang og musik med Preben
  • Spil i hall og udenfor (boccia og stigegolf) 
  • Bustur 
  • Socialt samvær 

  Månedlige aktiviteter 

  • Banko 
  • Gudstjeneste
 • Traditioner og mærkedage

  På Skovvang fejrer vi årets faste traditioner. Dine pårørende er naturligvis velkomne til at deltage mod betaling.

  Fester

  Vi fejrer helligdagene med lidt ekstra god mad, drikkelse og hygge og holder fx:

  • Påskefrokost eller -middag
  • Sankt Hans fest 
  • Sensommerfest 
  • Julefrokost 

  Andre aktiviteter

  • Tøjsalg i vores hall 
  • Besøg af børnehaven Østervang til spilledage, dans, Lucia-optog og fastelavnsfest 
  • Musikalske gæster fx JAN & TRIO i vores hall 
  • Omsorgsklovnen Kikka 
  • Biograf-klub med Fokus Akademiets filmteam.
 • Udflugter og ture

  Udover vores mere faste planlagte aktiviteter og vores mange mærkedage, så finder vi også på flere spontane sjove ideer og ture, som giver liv og glæde.

  Den røde minibus på tur

  Vi har vores egen liftbus, som jævnligt er på farten. Den kører vi både korte og lange turer i, og vi bruger den til at tage på udflugter sammen.

  Vi kører fx en tur til Korsør for at se på broen og tager et smut forbi en pølsevogn på vej hjem. Vi kan også finde på at køre på skovtur i det grønne eller ind til byen. Dette giver et dejligt pust i hverdagen for vores beboere.

Bruger- og pårørenderåd
 • Rådets medlemmer

  Formand 

  • Jesper Felskov
   Pårørende
   E-mail: felskov@4xfelskov.dk
   Tlf. 41 16 92 99

  Repræsentant for ledelsen

  • Louise Grundtvig Ibsen
   Plejecenterleder
   E-mail: loibs@slagelse.dk
   Tlf. 58 57 34 68 / 52 30 87 12

  Pårørende

  • Linda Haupt
   E-mail: lindahaupt23@gmail.dk
   Tlf. 22 51 09 97
  • Robin Hansen
   E-mail: wallahoo@gmail.com
   Tlf. 22 96 26 71
  • Hanne Hansen
   E-mail: hamaha@live.dk
   Tlf. 23 62 12 01
  • Birgit Christensen
   E-mail: birgitchristensen@me.com
  • Tina Jepsen
   E-mail: tinajepsen88@gmail.com

  Repræsentant for personalet

  • Lykke Bang Pedersen
   Aktivitetsmedarbejder
   E-mail: lykkb@slagelse.dk

  Observatør for Ældrerådet

  • Tonny Korndrup
   E-mail: tonnykorndrup@me.com
   Tlf. 27 82 30 25

  Folder

 • Rådets arbejde

  Forretningsorden for Bruger- og pårørenderådet

  • Der holdes møde i udvalget, når formanden finder det nødvendigt - dog mindst fire gange årligt.
  • Indkaldelse til møde sker normalt med tre ugers varsel.
  • Forslag til dagsorden skal stiles til formanden eller områdelederen , senest to uger før mødet.
  • Dagsorden udarbejdes af formanden og områdelederen i fællesskab, og udsendes én uge før mødet.
  • Der udpeges en sekretær, der ikke behøver at være medlem af udvalget.
  • Sekretæren tager referat fra møderne. Referatet udsendes, efter godkendelse af formanden og områdelederen, til udvalget til endelig godkendelse på næste møde. 
  • I det tilfælde at et Bruger- og Pårørenderåd ikke er intakt, er områdelederen ansvarlig for det praktiske omkring mødernes afvikling/valg.

  Godkendt i Bruger- og Pårørende rådet den 16. marts 2009

  Vedtægter

  Vedtægterne er godkendt i Sundheds- og Seniorudvalget den 7. januar 2015.

 • Referater