Aktiviteter

Du skaber selv din hverdag på Skovvang ved at vælge aktiviteter til og fra.

Aktiviteter
 • Aktiviteter i dagligdagen

  Hverdagen på Skovvang er præget af, at vi lever aktivt. Vi har mange aktivitetstilbud i løbet af ugen, som er tilpasset årstiderne.

  Vi har en medarbejder, som er tovholder for de forskellige aktiviteter.

  Udover de daglige aktiviteter kan du deltage i andre forskellige aktiviteter, som enten er i fælles regi eller målrettet til den enkelte person.

  Ugentlige aktiviteter 

  • Besøg af besøgshunde
  • Cykelture på Rickshaw
  • Fredagsbar 
  • Sang og musik med Preben
  • Socialt samvær.

  Månedlige aktiviteter 

  • Banko 
  • Gudstjeneste.
 • Traditioner og mærkedage

  På Skovvang fejrer vi årets faste traditioner. Dine pårørende er naturligvis velkomne til at deltage mod betaling.

  Fester

  Vi fejrer helligdagene med lidt ekstra god mad, drikkelse og hygge og holder fx:

  • Påskefrokost eller -middag
  • Sankt Hans fest 
  • Sensommerfest 
  • Julefrokost 

  Andre aktiviteter

  • Tøjsalg i vores hall 
  • Besøg af børnehaven Østervang til spilledage, dans, Lucia-optog og fastelavnsfest 
  • Musikalske gæster fx JAN & TRIO i vores hall 
  • Biograf-klub med Fokus Akademiets filmteam.

  Der arrangeres en gang årligt tur til Musholm Erindringsbal. Som beboer betaler du selv for billetten, og vi forventer, at en pårørende deltager sammen med dig.

Bruger- og pårørenderåd
 • Rådets arbejde

  Forretningsorden for Bruger- og pårørenderådet

  • Der holdes møde i udvalget, når formanden finder det nødvendigt - dog mindst fire gange årligt.
  • Indkaldelse til møde sker normalt med tre ugers varsel.
  • Forslag til dagsorden skal stiles til formanden eller områdelederen , senest to uger før mødet.
  • Dagsorden udarbejdes af formanden og områdelederen i fællesskab, og udsendes én uge før mødet.
  • Der udpeges en sekretær, der ikke behøver at være medlem af udvalget.
  • Sekretæren tager referat fra møderne. Referatet udsendes, efter godkendelse af formanden og områdelederen, til udvalget til endelig godkendelse på næste møde. 
  • I det tilfælde at et Bruger- og Pårørenderåd ikke er intakt, er områdelederen ansvarlig for det praktiske omkring mødernes afvikling/valg.

  Godkendt i Bruger- og Pårørende rådet den 16. marts 2009

  Vedtægter

  Vedtægterne er godkendt i Sundheds- og Seniorudvalget den 7. januar 2015.

 • Rådets medlemmer

  Formand 

  • Aase Helveg Poulsen
   E-mail: aasehelveg@yahoo.dk

  Repræsentant for ledelsen

  • Louise Grundtvig Ibsen
   Plejecenterleder
   E-mail: loibs@slagelse.dk
   Tlf. 58 57 34 68 / 52 30 87 12

  Pårørende

  • Linda Haupt
   E-mail: lindahaupt23@gmail.dk
   Tlf. 22 51 09 97
  • Robin Hansen
   E-mail: wallahoo@gmail.com
   Tlf. 22 96 26 71
  • Hanne Manett Hansen
   E-mail: hamaha@live.dk
   Tlf. 23 62 12 01
  • Henrik Olsen
   E-mail: hol1359@gmail.com
  • Jette Harder Larsen
   E-mail: regnskab@sandkaasferiecenter.dk

  Repræsentant for personalet

  • Lykke Bang Pedersen
   Aktivitetsmedarbejder
   E-mail: lykkb@slagelse.dk

  Observatør for Ældrerådet

  • Tonny Korndrup
   E-mail: tonnykorndrup@me.com
   Tlf. 27 82 30 25
 • Referater
Siden er sidst opdateret 18. september 2023