Skovvang

Skovvang Plejecenter ligger i den østlige del af Slagelse by nær Slagelse Lystskov – og med kort afstand til bybus og motorvej.

Plejecenteret er delt i fem leve- og bomiljøer med 8-11 lejligheder og fælles opholdsrum. De to leve- og bomiljøer er særligt indrettet til beboere med demenssygdom.

Vi medinddrager beboerne i de praktiske gøremål omkring måltiderne – både i forhold til, hvad der skal købes ind, og hvad der skal spises.

Vi sikrer, at vi har mange aktivitetstilbud i løbet af ugen – og i forhold til årstiden. 

Værdier

  • Personalet opleves som loyale, tydelige, kompetente, imødekommende, positive, kreative og arbejder med glæde.

  • Beboeren er i fokus, for at sikre en god, omsorgsfuld og respektfuld pleje.

  • Beboeren mærker tryghed, og den enkeltes grænser respekteres.

  • Vi tager udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og behov.

  • Den enkeltes ressourcer anvendes optimalt til at leve et aktivt liv.

  • Beboernes og deres pårørende inddrages i pleje, planer og aktivitetstilbud.

  • Der er plads til forskellighed.

  • Det sociale samvær og fællesskab blandt beboerne vægtes højt, og vi sikrer fælles oplevelser.

  • Rammerne for en værdig afslutning på livet er tilstede.

Værdierne bliver til virkelighed gennem handlinger. Handlinger, som både personale, beboere, familier medvirker til.

Værdisæt

I værdisættet kan du læse, hvordan vi gør værdierne til virkelighed.

Tilsynsrapporter