Værdisæt

Værdisæt for Hjemmet ved Noret

Værdiproces 

På Skælskør Plejecenter har processen omkring værdier været igangsat siden april 2012 og plejehjemmet blev registreret som Eden certificeret plejehjem i august 2014.

Medarbejdere, beboere og familier var en del af processen fra starten af. Alle medarbejdere kom på et 3 dages EDEN kursus og der blev løbene holdt husmøder og familiemøder, hvor værdier var et punkt på dagsorden.

Desuden blev der indtil flytningen til Blomstergården i september 2016, udbud 3 timers EDEN kursus èn gang i kvartalet – kurserne henvendte sig til elever, familier, frivillige, medarbejder i virksomhedspraktik, ansættelse i løntilskud mfl.

Som udgangspunkt tager vi afsæt i og arbejder ud fra EDEN filosofiens mission, vision og værdier i hverdagen.

Missionen er ”at forbedre oplevelsen af velbefindende hos ældre mennesker og de, som drager omsorg for dem. Dette gøres ved at omskabe vore nuværende plejeboliger til levesteder, hvor enhver kan vokse og gro.

Visionen er ”at eliminere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.

Vi syntes at de 10 principper som udgør Edens værdier, supplerer Slagelses kommunes værdigrundlag som er:

 • Tydelig 
 • Modig
 • Kompetent 
 • Med glæde
 • Værdighed 

At arbejde ud fra Eden kræver at man som medarbejder og ledelse er Tydelige. For at gøre ting på en anden måde, skal man være Modig. Man skal være Kompetent både fagligt og menneskeligt, for at kunne skabe en hverdag og et hjem, hvor man i mange situationer agere professionelt samtidig med at man skal have ”hjertet med”. Ved at sikre gode arbejdsvilkår, hvor anerkendelse til den enkelte er et bærende element, skabes rammen for at kunne gå på arbejde med Glæde. At møde den enkelte beboer og skrive deres livshistorie, lytte på deres ønsker for deres sidste del af livet og forsøge at efterkomme disse, skaber Værdighed.

På Skælskør Plejecenter arbejder vi for at skabe hjemlige og genkendelige rammer så beboerne føler sig glade og trygge. Beboere og familier har stor indflydelse og beboeren bestemmer selv hvordan deres hverdag skal være. Arbejdstiden planlægges ud fra beboernes behov.

Hverdagen tager afsæt i selvbestemmelse, medinddragelse, samarbejde, samvær og fællesskaber. Beboer, familier og medarbejdere møder hinanden med respekt, værdighed og omsorg – værdier som er ”byggestenen” for et trygt og værdigt liv, fyldt med glæde.

Værdier

Eden Alternatives ti principper

 • De tre plager – ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed – tegner sig for størstedelen af lidelser blandt vore ældste.
 • Et ældrevenligt samfund forpligter sig til at skabe levesteder, hvor livet udvikler sig i tæt og vedvarende kontakt med planter, dyr og børn. Disse relationer skaber vejen til liv værd at leve - for både unge og ældre.
 • Kærlig relationer er midlet mod ensomhed. Ældre mennesker fortjener en let og naturlig adgang til relationer, med både mennesker og dyr i hverdagen. 
 • Variation og spontanitet i hverdagen er midlet mod kedsomhed. Dette muliggøres, når der skabes omgivelser hvor uventede og uforudsigelige situationer kan opstå. 
 • At give, såvel som at modtage omsorg er midlet mod hjælpeløshed. Dette opnås ved at have nogen at drage omsorg for. 
 • Meningsløse gøremål nedbryder den menneskelige sjæl. Mulighed for at gøre ting, vi finder mening i, er essentiel for menneskers sundhed.
 • Medicinsk og fysisk behandling er rigtig, når den er nødvendig. Ægte menneskelig omsorg skal dog være en styrende i hverdage, og al behandling skal understøtte omsorgen.
 • Et ældrevenligt samfund ærer dets ældre ved at nedtone topstyret, bureaukratisk ledelse. I stedet arbejdes der på at placere flest mulige beslutningsprocesser hos vore ældre, eller de personer, der er tættest på de ældre.
 • At skabe et Eden-orienteret samfund er en evig proces, for menneskets vækst må aldrig adskilles fra dets liv. Det betyder, at levestederne skal hjælpes til konstant at udvikle sig, vokse og gro, efter at værdiprincipperne er indarbejdet.
 • En klog og engageret ledelse er hjerteblodet i kampen for at overvinde de tre plager. Intet kan erstatte denne ledelse.