Hverdagen på plejecentret

Hjemmet ved Noret er ikke en institution, men et hjem, hvor du kan leve dit liv på den måde, du ønsker. Her kan du dyrke dine interesser og være en aktiv del af hverdagen og fællesskabet med personalet og de andre beboere.

Eden-filosofien
 • Et hjem hvor livet leves

  På Hjemmet ved Noret arbejder vi efter Eden-principperne. Det betyder, at plejecentret er et levested med fællesskaber, hvor alle er involverede og deltager og trives i hverdagslivets facetter. Vi opfatter aldring som en stadig mulighed for udvikling, også selvom man bliver skrøbelig og har brug for støtte og hjælp.

  Vi arbejder aktivt med livshistorier for at skabe meningsfuldhed, værdighed og livskvalitet ud fra tidligere levet liv og vaner. Ved indflytning skriver vi livshistorien sammen med beboer og familie, og vi sætter billeder ind, så de kan danne grundlag for den daglige snak om livet.

  Vi holder husmøder en gang om måneden, hvor vi taler om beboernes ønsker for huset og deres hverdag. Det kan være alt fra indretning til ønsker til ture og fester.

  Alle beboere har mulighed for at blive ledsaget til familiefester, ture ud af huset, eller hvad de ønsker.

  Vi har udskiftet institutionslivet med et genkendeligt hverdagsliv, hvor alle har medindflydelse og medejerskab, og hvor vi naturligvis samtidig sørger for den nødvendige pleje, omsorg og støtte. Når vi lever på denne måde, mindsker vi den ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed, der kan blive skabt af et institutionsliv. Det kommer vores beboere til gode.

  Natur har stor indflydelse på vores hverdag. Vi har en dejlig fælles have, som alle kan benytte, og vi dyrker køkkenhaver og bruger det i vores husholdning.

  Også dyr er en del af hverdagen på Hjemmet ved Noret. Når du flytter ind på plejecentret, må du gerne medbringe dine egne kæledyr, hvis det er i orden med resten af huset.

  Hjemmet ved Noret blev registreret som et Eden-hjem i 2014.

Mad og måltider
 • Måltider

  I hvert hus er der et tekøkken, hvor husets beboere mødes og spiser. Det skaber både hygge og samvær, men hvis du hellere vil spise i den egen bolig, har du også mulighed for det.

  De faste måltider består af:

  • Morgenmad
  • Formiddagskaffe
  • Middagsmad
  • Eftermiddagskaffe med kage eller andet godt
  • Aftensmad
  • Aftenkaffe med tilbehør


  Har du brug for mad og drikke mellem måltiderne, har du altid adgang til køkkenet.

  Alle måltiderne er inklusiv almindelige drikkevarer, men du har også mulighed for at drikke vin eller snaps, hvis du selv søger for at købe det ind.

  Vi får vores varme aftensmad fra Antvorskov Plejecenter, men prøver cirka en gang om ugen selv at tilberede den i fællesskab med de beboere, der har lyst til at være med til madlavningen. Morgenmad, frokost og bagværk tilbereder vi selv i vores køkkener.

  Hvis du har særlige ønsker til maden, er vi altid åbne for idéer. Vi gør, hvad vi kan for at imødekomme dine ønsker. Du kan også komme med ud at handle ind til måltiderne, hvis det er noget, du har lyst til.

 • Priser

  Du kan se priserne for måltider på Slagelse Kommunes hjemmeside:

 • Gæster

  Du er meget velkommen til at have familie og venner på besøg på plejecentret, og de kan også spise med ved måltiderne mod egenbetaling.

  Hvis du skal have gæster til spisning, skal det bestilles senest dagen før kl. 12. Tal med en medarbejder om det eller bestil på telefon 58 57 35 04 (direkte nummer til plejen).

  Dine gæster kan altid få kaffe og te gratis, og de besøgende er meget velkomne til at opholde til i køkkenet, caféen, haven eller hvor I har lyst til at være og hygge jer.

 • Lån caféen

  Du kan fejre dine mærkedage i caféen

  Hvis du vil holde fødselsdag eller andre mærkedage, kan du låne caféen efter kl. 14. Det koster ikke noget, men du og din familie eller gæster skal selv sørge for oprydningen. Det vil sige, at der skal være vasket op, ryddet op og fejet, inden caféen forlades.

  Du kan frit bruge al den service, du har brug for, og personalet kan vise, hvordan opvaskemaskinen fungerer.

  Du skal selv medbringe mad og drikkelse og tilbehør som fx dug, lys, servietter og bordpynt.

  Hvis du ønsker at låne caféen, skal du reservere dag, tidspunkt og antal personer i tidsrummet kl. 8-12.

Kontaktperson
 • Kontaktperson

  Når du flytter ind på Hjemmet ved Noret bliver du tilknyttet en sygeplejerske, en assistent og en kontaktperson.

  Planmøde

  Cirka 14 dage efter du er flyttet ind, holder vi et planmøde sammen med dig og din familie. Her lægger vi sammen en plan og afstemmer dine forventninger for din hverdag på Hjemmet ved Noret. Vi tager udgangspunkt i din tidligere livsførelse og interesser.

  Ved mødet aftaler vi også, hvilke opgaver du selv eller din familie klarer, og vi taler om vores forventninger til hinanden.

Siden er sidst opdateret 20. maj 2019