Hverdagen på Hjemmet ved Noret

Hjemmet ved Noret er ikke en institution, men et hjem, hvor du kan leve dit liv på den måde, du ønsker. Her kan du dyrke dine interesser og være en aktiv del af hverdagen og fællesskabet med personalet og de andre beboere.

Eden-filosofien
 • Et hjem hvor livet leves

  På Hjemmet ved Noret arbejder vi efter Eden-principperne. Det betyder, at plejecentret er et levested med fællesskaber, hvor alle er involverede og deltager og trives i hverdagslivets facetter. Vi opfatter aldring som en stadig mulighed for udvikling, også selvom man bliver skrøbelig og har brug for støtte og hjælp.

  Vi arbejder aktivt med livshistorier for at skabe meningsfuldhed, værdighed og livskvalitet ud fra tidligere levet liv og vaner. Ved indflytning skriver vi livshistorien sammen med beboer og familie, og vi sætter billeder ind, så de kan danne grundlag for den daglige snak om livet.

  Vi holder beboere møder en gang om måneden, hvor vi taler om beboernes ønsker for huset og deres hverdag. Det kan være alt fra indretning til ønsker til ture og fester.

  Alle beboere har mulighed for at blive ledsaget til familiefester, ture ud af huset, eller hvad de ønsker.

  Vi har udskiftet institutionslivet med et genkendeligt hverdagsliv, hvor alle har medindflydelse og medejerskab, og hvor vi naturligvis samtidig sørger for den nødvendige pleje, omsorg og støtte. Når vi lever på denne måde, mindsker vi den ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed, der kan blive skabt af et institutionsliv. Det kommer vores beboere til gode.

  Natur har stor indflydelse på vores hverdag. Vi har en dejlig fælles have, som alle kan benytte, og vi dyrker køkkenhaver og bruger det i vores husholdning.

  Også dyr er en del af hverdagen på Hjemmet ved Noret. Når du flytter ind på plejecentret, må du gerne medbringe dine egne kæledyr, hvis det er i orden med resten af huset.

  Hjemmet ved Noret blev registreret som et Eden-hjem i 2014.

Mad og måltider
 • Måltider

  Mad og måltider

  På Hjemmet ved Noret har vi stort fokus på dine måltider. Vi ser gerne, at du er med til at lave mad, dække bord o. lign, da du på den måde opretholder så normal en hverdag så muligt, og for at du kan opretholde din fysiske formåen.

  Det er vigtigt for os, at du selv er med til at bestemme, hvad du ønsker at spise. Vi afholder beboermøder, hvor maden er et vigtigt omdrejningspunkt. Her kan du komme med dine ønsker til dine måltider.

  Du har også indflydelse på, hvad der bliver købt ind. Dog kan der være undtagelser, som du selv skal sørge for. Det kan fx være slik, is eller flaskevarer ud over det, der er aftalt.

  Pris

  Prisen for den obligatoriske kostpakke er 3.985 kr. om måneden (2023). Prisen reguleres hvert år den 1. januar.

  Hygge og samvær om måltidet

  På Hjemmet ved Noret har vi et fælles køkken, hvor vi gerne vil skabe hygge og samvær. Vi bestræber os på at have et veldækket bord med lys og blomster. Ved højtider og fødselsdage kræses der lidt ekstra om måltiderne. Der er altid personale med ved måltiderne. Personalet har en værtsrolle og forsøger at skabe dialog og hygge beboerne imellem, samtidig med at de er behjælpelige, hvis du har brug for, at maden skæres for, eller hvis du har brug for hjælp til at spise maden.

  Personalet er også opmærksomt, om du er småtspisende, har brug for særlige hjælpemidler, fejlsynker eller andet. Personalet vil i nogle tilfælde placere sig overfor beboere, der har brug for at spejle sig for at kunne deltage ved måltidet. Der er bordplan for at tilgodese beboere, der kan have brug for faste pladser for at føle sig hjemme.

  Kostform og ernæringsindsats

  Vi lever efter devisen: Spis Godt og Spis Småt som er sammensat efter gældende retningslinjer for kost til ældre og Anbefalingerne for den danske institutionskost. I takt med at vi bliver ældre, sker der ofte det, at appetitten ikke længere er, hvad den har været. Så den ekstra energitætte kostform betyder, at du ikke behøver at spise så store portioner for at kunne holde din vægt og samtidig få dækket dit næringsbehov. Da din ernæringstilstand er en mærkesag for os, vil du jævnligt blive tilbudt at blive ernæringsvurderet, ligesom du vil blive tilbudt at blive vejet med jævne mellemrum. Er du i risiko for at komme i en dårlig ernæringstilstand, vil du blive tilbudt ekstra mange små måltider i løbet af døgnet – vi kalder det kræsekost.

  Oplever du problematikker i forbindelse med spisning, tilbyder vi et stort udvalg af mad og måltider i tygge- og synkevenlig konsistens og tilpasser diæterne, så det passer til dine behov.

  Vores erfaring viser, at det kan være svært at blive tilbudt fødevarer i en anden konsistens end den kendte. Derfor vil vi meget gerne tale med dig og dine pårørende og give jer en viden om, hvorfor det kan være en nødvendighed.

  Vi tilstræber dagligt, at maden er noget, alle kan lide, men hvis det ikke lige er din livret, vil der altid være mad i køleskabet/fryseren, så du kan få noget at spise.

 • Priser

  Du kan se priserne for måltider på Slagelse Kommunes hjemmeside:

 • Gæster

  Du er meget velkommen til at have familie og venner på besøg på plejecentret, og de kan også spise med ved måltiderne mod egenbetaling.

  Hvis du skal have gæster til spisning, skal det bestilles senest dagen før kl. 12. Tal med en medarbejder om det eller bestil på telefon:

  • Parterre
   Tlf. 23 99 08 03

  • Stuen 
   Tlf. 24 89 07 85

  Dine gæster kan altid få kaffe og te gratis, og de besøgende er meget velkomne til at opholde til i køkkenet, caféen, haven eller hvor I har lyst til at være og hygge jer.

 • Lån festsalen

  Du kan fejre dine mærkedage i Festsalen

  Hvis du vil holde fødselsdag eller andre mærkedage, kan du låne Festsalen. Det koster ikke noget, men du og din familie eller gæster skal selv sørge for oprydningen. Det vil sige, at der skal være vasket op, ryddet op og fejet, inden Festsalen forlades.

  Du kan frit bruge al den service, du har brug for, og personalet kan vise, hvordan opvaskemaskinen fungerer.

  Du skal selv medbringe mad og drikkelse og tilbehør som fx dug, lys, servietter og bordpynt.

  Hvis du ønsker at låne Festsalen, skal du tale med en medarbejder, så vil de være behjælpelige.

Kontaktperson
 • Kontaktperson

  Når du flytter ind på Hjemmet ved Noret bliver du tilknyttet en sygeplejerske, en assistent og en kontaktperson.

  Planmøde

  Cirka 14 dage efter du er flyttet ind, holder vi et planmøde sammen med dig og din familie. Her lægger vi sammen en plan og afstemmer dine forventninger for din hverdag på Hjemmet ved Noret. Vi tager udgangspunkt i din tidligere livsførelse og interesser.

  Ved mødet aftaler vi også, hvilke opgaver du selv eller din familie klarer, og vi taler om vores forventninger til hinanden.

Siden er sidst opdateret 15. marts 2022