Aktiviteter

Hjemmet ved Noret er dit hjem, og vi forventer derfor at du deltager i hverdagens gøremål i det omfang, du kan. Her er du ikke tilskuer til dit eget liv, men lever det aktivt.

Aktiviteter
 • Aktiviteter i dagligdagen

  Aktivitetsplan

  Sjov Motion

  Hver torsdag kl. 10.30-11.30 er der Sjov Motion i festlokalet.

  Gudstjeneste

  Onsdag i ulige uger kl. 10.30-11 er der gudstjeneste.

  Andre aktiviteter

  • Luciaoptog til hest
  • Marinegarden spiller julen ind
  • Tøjsalg
  • Sansehaven til fri afbenyttelse.

  Udover de faste aktiviteter hygger vi med spil og hyggelige snakke. Har beboerne lyst, er de med til at bage og lave mad. Vi tager også på ture i naturen enten på gåben eller i vores bus. Vores have er til fri afbenyttelse.

 • Traditioner

  På Hjemmet ved Noret fejrer vi årets mange traditioner og højtider, hvor både beboere, pårørende og medarbejdere kan hygge sig.

  Vi fejrer fx:

  • Jul
  • Advent
  • Lucia
  • Sankthans
  • Mortens aften
  • Storbededag
 • Spontane oplevelser

  Ud over de mere faste og planlagte aktiviteter og vores mange mærkedage, så finder vi også på nogle andre spontane ideer og ture, som giver liv og glæde til beboerne på hjemmet.

 • Udflugter og ture

  Vi har vores egen minibus, der giver os gode muligheder for jævnligt at komme på udflugter, som skaber glæde for vores beboere.

  Familierne er velkommen til at benytte bussen, den skal blot afleveres nytanket.

  Vi tager både på korte og spontane ture i nærområdet, men også på længere ture til fx Tivoli, Zoologisk have og lignende.

  Her kan du læse om nogle af de ture og arrangementer, der tidligere har været på Hjemmet ved Noret.

 • Trivselspakke

  På Hjemmet ved Noret har vi en trivselspakke, hvor du betaler et samlet beløb for:

  • Arrangementer
  • Udflugter
  • Fester
  • Husdyr
  • Planter

  Ved større fester, arrangementer eller udflugter, som ikke dækkes af trivselspakken, skal du selv betale en del af udgiften.

Foreninger og råd
 • Centerrådet

  Centerrådet hedder officielt ”Bruger- og Pårørenderådet”.

  En gang om året holder vi valg, hvor de medlemmer, der har siddet der længst, udskiftes. Man kan derfor sidde i rådet i to år af gangen, inden man bliver udskiftet.

  Vi holder møde fire gang om året og sender referatet til alle beboere og pårørende. 

  Du eller dine pårørende er altid velkomne til at kontakte medlemmer af rådet, uanset hvad det drejer sig om. Det kan være gode råd i forbindelse med indflytning, spørgsmål der er inden eller efter indflytning, problemer du gerne vil have taget op i rådet, gode ideer til arbejdet i rådet eller alt muligt andet.

  Medlemmerne har tavshedspligt, og vi behandler alle henvendelser fortroligt. 

  Ældrerådsrepræsentant

  Referater

  Vedtægter

   

   

   

 • Venneforening

  Venneforeningen for Hjemmet ved Noret

  Venneforeningen startede op den 10. februar 2019.

  Venneforeningen har til formål: ”At samle alle, beboere, familiemedlemmer, personale samt venner udefra i en støtteforening til hjælp ved arrangementer og hygge omkring beboerne.
  Foreningen arbejder for et positivt og åbent samarbejde med det daglige personale. Foreningen skal aktivt medvirke til at arrangere oplevelser til glæde for så mange som muligt på plejecentret”.

  Venneforeningen afholder sang og musik-arrangementer med kaffe og kage, endvidere arrangeres der mindre busture ud af huset.

  Venneforeningens arrangementer betales af midler fra medlemskontingent og støtte fra kommunens §18-midler.

  Bestyrelsen

  Formand

  • Rosa Demuth

  Næstformand og kassere

  • Hanne Larsen

  Øvrige medlemmer

  • Berit Schau
  • Merete Jessen
  • Winnie Juhl

  Indmeldelse

  Indmeldelse kan ske til Venneforeningens kontonr.:
  Reg.nr.  6150 Konto nr. 222692.

  Medlemskontingent er 100 kr. årligt.

  Kontakt venneforeningen: 

 • Bruger- og pårørenderåd

  Referater

  Medlemmer af rådet

  Formand

  Ingelise Holm
  Tlf. 23 39 11 99
  E-mail: ingeliseholm51@gmail.com

  Centerledelse

  Naja Gylling Frihed, daglig leder
  Tlf. 21 24 01 94
  E-mail: nafri@slagelse.dk

  Borgere

  Der er i øjeblikket ingen borgere fra Hjemmet ved Noret aktive i rådet.

  Pårørende

  Alice Tange Olsen
  Tlf. 51 52 46 82
  E-mail: ols-k@mail.dk

  Rosa Demuth
  Tlf. 23 27 02 93
  E-mail: rosa.demuth@outlook.dk

  Solvej Andersen
  Tlf. 50 90 24 88
  E-mail: sol.andersen@life.dk

  Observatør for Ældrerådet

  Johnny Gregersen
  Tlf. 51 94 16 69
  E-mail: johnny.gregersen@stofanet.dk

  Repræsentanter for personalet

  Anne Lawaetz, SSA
  E-mail: anlaw@slagelse.dk

  Conni Kristiansen, Aktivitetsmedarbejder
  E-mail: cokri@slagelse.dk

  Folder om rådet