Om demens

Hele familien bliver ramt

Demenssygdommene er også blevet kaldt de pårørendes sygdom. Det er ikke sikkert, at personen der er ramt, selv føler sig generet af symptomerne, men omgivelserne kan opleve at personen er forandret og ikke længere ”sig selv”.
Pårørende bør derfor inddrages så tidligt som muligt, så man kan få talt om, hvordan situationen bedst takles.

Tab af egne evner

Der er mange forskellige demenssygdomme, og sygdomsforløbet varierer meget. Der er flere årsager til demensudvikling. Fælles for dem alle er, at sygdommen ødelægger hjernevævet. For patienten betyder det gradvist tab af evnen til at klare sig selv og en tilsvarende afhængighed af pårørende og professionelle omsorgsgivere.

Demente der bor i egen bolig vil ofte flere gange dagligt få besøg af hjemmeplejen, hvilket betyder at de møder forskellige ansigter flere gange i døgnet.

At flytte på Plejecenter Quistgården

At flytte i plejebolig, er en stor forandring for både den nye beboer og de pårørende. Der er meget at tage stilling til, mange nye mennesker og en ny kultur at forholde sig til.

Både beboeren og dennes familie kan være usikre på hvilken hjælp og omsorg, der vil blive tilbudt og hvilke forventninger de vil blive mødt med. Medarbejderne kan svare på de fleste spørgsmål, og der er altid mulighed for at få en samtale.

En af fordelene ved et leve-og bomiljø som Quistgården er netop, at medarbejderne hele tiden er til stede. Det giver mere tryghed, ro og stabilitet. Beboerne er hele døgnet omgivet af professionelle omsorgsgivere.

Medicin

- kan lindre og dæmpe symptomerne

Endnu er der ingen helbredende behandling for de mange demenssygdomme, men der er medicin, som har en bremsende virkning på udviklingen af symptomerne.

Vi er også blevet mere bevidste om, at god og veltilrettelagt pleje og omsorg kan bevare livskvaliteten for beboerne langt ind i en demensudvikling.