Hverdagen på Quistgården

Mad og måltider
 • Måltider

  På Quistgården lægger vi vægt på, at beboerne spiser der, hvor de befinder sig godt med at spise. Det kan være i deres egen bolig, men som udgangspunkt i fællesområderne.

  Beboerne spiser morgenmad i spisestuen eller på eget værelse. Personalet står for måltidet, som foregår i en rolig og hyggelig atmosfære.

  Til frokost er der smørrebrød, som vi laver i vores eget køkken. Det varme aftensmåltid får vi leveret fra Madservice Skovvang.

  Alle måltider bliver tilpasset den enkelte beboer i samarbejde med f.eks. en diætist. Flere medarbejdere har desuden været på kursus i mad og ernæring til ældre.

 • Det gode måltid

  På Quistgården arbejder vi med "Det gode måltid"

  Det gode måltid kendetegnes ved, at beboerne oplever en god stemning med samvær og fællesskab.

  Ved det gode måltid kommer man hinanden ved og spørger ind til, hvordan det går. Der bringes emner frem, som kan vække gode minder, og/eller som kan skabe glæde hos beboeren/beboerne.

  De fleste mennesker vil gerne spise sammen med nogen, de kender, men ikke have selskab til måltidet for enhver pris. Derfor er det op til den enkelte beboer, om pågældende vælger fællesskabet eller ønsker at spise i egen lejlighed. Personalet vurderer, om der er en særlig årsag, hvis en beboer vælger fællesskabet fra. Personalet forsøger at motivere til evt. fællesskab ud fra denne vurdering.

 • Priser for mad

  På Plejecenter Quistgården har vi en servicepakke, der indeholder alt døgnets kost.

  Du kan se priserne for servicepakker på Slagelse Kommunes hjemmeside:

   

 • Værtinder

  De personaler, der spiser med ved bordet, fungerer som ”værtinde” ved dels at være de, der sørger for, at beboerne får mulighed for at vælge, hvad og hvor meget de vil have at spise. Samtidig tager de initiativ til samtale og medvirker aktivt til den gode stemning ved bordet.

  ”Værtinden” forsøger at skabe ro ved bordet og deltage i mindst muligt omfang i andre opgaver væk fra bordet og maden. Derved vil beboerne også blive siddende ved bordet og have ro til at spise.

  Beboerne har for de flestes vedkommende faste pladser, hvilket skaber tryghed og genkendelighed. Og beboeren skal ikke forholde sig til at nyt menneske ved hvert måltid.

  Dug, lys, servietter og blomster kan medvirke til at skabe ekstra hygge og glæde omkring måltidet.

  Ledelsen ønsker, at medarbejderne inddrager beboerne mest muligt i forhold til ovenstående principper for det gode måltid.

 • Gæster

  På Plejecentret Quistgården er dine pårørende naturligvis altid velkomne. Pårørende og gæster er med til at boenheden kan fungere som et trygt og hjemligt miljø for dig og de andre beboere.

  Dine pårørende er et meget vigtigt bindeled mellem dit tidligere og nuværende liv, og det er vigtigt, at kontakten og samværet ikke ændres efter indflytningen. Vi ønsker derfor, at pårørende betragter Quistgården som beboerens eget hjem og tager en aktiv del i hverdage.

  Mad

  Din familie og gode venner er altid velkomne til at spise med. De skal dog selv betale for deres måltid, og vi behøver af praktiske årsager et varsel for, hvornår du har medspisende gæster.

Kontaktperson
 • Medarbejderne

  Vores medarbejdere i Quistgården er fagligt veluddannede og har solid erfaring og interesse for demens. I hverdagen arbejder vi efter kontaktpersonprincippet og nærhed omkring beboerne.

  Hvert hus har en fast medarbejderstab, som sammen med beboernes udgør husets familie. Her samarbejder medarbejdernes med beboerne ud fra den nyeste viden om demenssygdommen. Det gør vi med henblik på at inddrage beboerne i hjemlige gøremål og aktiviteter.

  Vi lægger stor vægt på at medarbejderne oplever trivsel, da både tilfredshed og begrænset udskiftning af medarbejdere er afgørende for tryghed og stemningen i boenheden. Det betyder, at vi har nogle meget engagerede medarbejdere, der ikke forventer at gennemføre arbejdsdagen efter et fastlagt skema, men til gengæld oplever afveksling.

  Plejemedarbejderne har følgende uddannelser:

  • Sygeplejerske
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Social- og sundhedshjælpere
  • Sygehjælper

  Herudover er vi i tæt samarbejde med læger, terapeuter og pårørende.

 • Elever

  Elever er fremtidens kollager

  Plejecentret Quistgården er er normeret til at have 12 SSA-elever årligt i psykiatripraktik.

  Praktikstedet har stor interesse i at uddanne elever og lægger vægt på følgende:

  • Vi bliver inspireret af at have elever, og vi tager os godt af dem
  • Vi har én ansvarlig vejleder på stedet og daglige vejledere i alle huse
  • Vi giver plads til elever og hele personalegrupper tager ansvar og støtter op om uddannelsen
  • Studiemiljø – hvad kan vi særligt tilbyde (elevrum, elevcafé og lignende)
  • Elever har mulighed for studietid og tid til refleksion
  • Mulighed for tværfagligt samarbejde med fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejersker, frisør, læger, fodterapeut, demenskonsulent, tandplejer m.m.

  Vejledere

  Vi har engagerede og kompetente vejledere, som er med til at give dig et lærerigt og udfordrende praktikforløb og støtter sig i at nå dine mål.

  Vejlederne er uddannede og opdaterede i at vejlede.

  Om vejledning

  Du starter med 14 dages introduktion, og derefter bliver vejledningen gradueret efter elevens behov. Vi prioriterer det ugentligt vejledningsmøde højt.

  • Eleven vil fortrinsvis være i dagvagt, mens hvis der er et ønske om en aften- eller nattevagt, vil det blive imødekommet.
  • Elevers mødetider og evt. fleksibilitet i forhold til disse:
   • Du vil fortrinsvis have dagvagter
   • Mødetid: 7-15 og en ugentlig dag 7-12      

  Vores forventninger

  Vi forventer, at du tager ansvar for egen uddannelse ved at være motiveret, opsøgende, interesseret, engageret og aktiv. Vi forventer, at du har et stabilt fremmøde, og at du betragter dig selv som en del af gruppen. Vi forventer desuden at du er forberedt til elevsamtalerne.

Siden er sidst opdateret 27. september 2023