Hjælp i hverdagen

At bo i Quistgården er som at bo i egen bolig.

Opgaver
 • Det får du hjælp til

  Det er en stor forandring at flytte i plejebolig, og der er meget nyt at tage stilling til. Hvis du og dine pårørende er usikre på, hvilken hjælp og omsorg der bliver tilbudt, og hvilke forventninger I vil blive mødt af, kan en af medarbejderne svare på de fleste af jeres spørgsmål. Der er også altid mulighed for at få en samtale.

  En af fordelene ved et leve- og bomiljø som Quistgården er, at medarbejderne hele tiden er til stede for beboerne. Det giver mere tryghed, ro og stabilitet, at beboerne hele døgnet er omgivet af professionelle omsorgsgivere.

  Praktisk hjælp og personlig pleje

  • Beboerne i Quistgården kan modtage ydelser i form af praktisk hjælp, pleje og omsorg.
  • De faste medarbejdere, som beboerne kender og er trygge ved, er dem, der udfører alle ydelserne.
  • Vi tager altid udgangspunkt i beboerens eksisterende ressourcer, vaner og behov, når den individuelle pleje tilrettelægges.

  Vi hjælper dig med:

  • Personlig pleje og omsorg
  • Praktisk bistand i boligen og på fællesarealerne, herunder rengøring
  • Praktisk hjælp til tøjvask (privat tøj navnemærkes)
  • Hjælp til indkøb af fx tøj og plejeartikler, hvis de pårørende ikke har mulighed for det
  • Sygeplejeydelser.

  Tillæg

  Som beboer på Quistgården har du samme ret til at få hjælp fra kommunen som alle andre. Det kan fx være:

  • Personlige tillæg
  • Hjælpemidler
  • Kørselsmuligheder
  • Kørselstilskud
 • Det står du selv for

  Opgaver, vi forventer, at du selv eller dine pårørende varetager:

  • Købe nyt tøj
  • Købe plejeartikler og andre ting til dagligdagen, fx sæbe, shampoo, creme osv.
  • Betale regninger
  • Sørger for fx blomster
  • Ledsage til kulturelle arrangementer
  • Ledsage til sygehusbesøg, lægebesøg, speciallægebesøg osv.
  • Deltage i spadsereture
 • Plejecenterlæge

  På Quistgården har vi tilknyttet plejecenterlægen:

  • Læge Helene Præstholm, Lægecenter Korsør

  En plejecenterlæge er en praktiserende læge, der udover at have sin egen praksis, er fast tilknyttet et plejecenter. Du kan frit vælge, om du vil blive  tilknyttet plejecenterlægen i stedet for den læge, du har været tilknyttet i en privat praksis. Det er gratis at skifte læge i forbindelse med flytning.

  Plejecenterlægens konsultationer foregår på plejecenteret, hvor lægen kommer på bestemte dage. Ved akut behov for lægehjælp, kan plejecenterlægen også komme på sygebesøg i dagtimerne på de øvrige hverdage.

  Plejecenterlægen samarbejder tæt med plejecenterets personale.

 • Læge

  Ved indflytning kan du vælge at beholde din egen læge og sygesikringsgruppe. Det er gratis at skifte til plejecenterlægen i forbindelse med flytning.

 • Medicin

  Du betaler selv for din medicin, når du bor på Plejecenter Quistgården. Hvis du eller dine pårørende ikke har mulighed for at hende din medicin, får plejecentret leveret medicin fra Korsør Apotek mod gebyr. 

  Hvis du vil søge tilskud til medicin, skal du tale med kommunens Borgerservicecenter. 

 • Tandlæge

  Du beholder som udgangspunkt din tandlæge, når du flytter ind på plejecentret. Hvis du ikke længere kan benytte din egen tandlæge, kan du blive visiteret omsorgstandplejen.

 • Transport til læge o.lign

  Vi opfordrer til, at din familie hjælper med ledsagelse til læge, tandlæge med videre, da det ikke er omfattet af kommunens krav til standarder.

  Hvis du ikke er i stand til at tage offentlige transportmidler og din familie ikke kan køre for dig, betaler kommunen eller regionen for transporten til og fra læge eller sygehus.

  Hos trafikselskabet Movia kan du få oplysninger om handicapkørsel og Movia Flextrafik.

 • Vask og rengøring

  Hvis du har brug for det, kan vi hjælpe dig med at vaske dit eget tøj og sengetøj. 

  Du kan se priserne for tøjvask m.m. på Slagelse Kommunes hjemmeside:

  Du eller dine pårørende skal selv stå for at vaske tøj, der ikke tåler at komme i vaskemaskinen eller som kræver særlig behandling.

 • Frisør og fodterapeut

  Hos os findes både frisør og fodterapeut, som kan benyttes mod betaling. De kommer efter behov.

Siden er sidst opdateret 24. februar 2022