Boligerne

- trivsel i hverdagen

Plejecenter Quistgården er fra 2002 og består af fire huse i et plan, som er forbundet.

Tre af husene fungerer som beboelse og har hver otte boliger med tilhørende fællesarealer

I det fjerde hus er der kontor, møderum og personalerum

De fire huse danner til sammen et lukket gårdmiljø, der er hyggeligt indrettet med terrasser og beplantning. Vi bruger den fælles gårdhave meget om sommeren.

Quistgården ligger i et roligt område af Korsør, hvor både lystbådehavnen og Storebælt er inden for gåafstand.

Om boligerne
 • Boligtyper

  Hver bolig er på en etværelses bolig på 63 m2 fordelt mellem 38 m2 privat bolig og 25 m2 andel i det fælles boligareal.

  Hver bolig indeholder:

  • Stue
  • Entre med indbyggede skabe
  • Tekøkken
  • Handicapvenligt badeværelse
  • Stik til telefon og fællesantenne

  Alle boligerne på Quistgården er placeret med direkte adgang til fællesarealet, som er et stort aflangt rum med højt til loftet og godt dagslys.

  De fleste beboere opholder sig i fællesrummet, og det er også her, vi laver aktiviteter.

  Fællesrummet af indrettet med et åbent fælles køkken, spiseplads og opholdsarealer. Der er mulighed for aktiviteter og samvær i større eller mindre grupper, samtidig med at medarbejderne er synlige for beboerne.

 • Indretning

  Din bolig på Quistgården er dit hjem, og du kan indrette og møblere det, som du har lyst. Du kan derfor medbringe dine møbler fra din tidligere bolig. Det skaber en høj grad af hjemlig atmosfære og hygge.

  Du skal f.eks. medbringe:

  • Seng (hvis du ikke har brug for plejeseng)
  • Møbler
  • Lamper
  • Billeder
  • Gardiner
  • Billeder

  Vi anbefaler af sikkerhedsmæssige grunde, at du ikke har faste eller løse tæpper på gulvene, især ikke hvis du er gangbesværet eller benytter rollator/kørestol.

  Der er røgfrit miljø i alle kommunale bygninger, og du må derfor kun ryge i din egen bolig.

 • Husleje

  Når du flytter ind i en bolig på Plejecenter Quistgården skal du selv betale husleje, vand, varme, el og antennekontingent. Du skal også selv betale indskud.

  Slagelse Kommune kan evt. hjælpe dig med at søge indskudslån og boligydelse efter gældende regler, hvis du har brug for det. Du kan søge gennem Pensionsafdelingen i Slagelse Kommune.

Boligen som arbejdsplads
 • Arbejdspladsvurdering

  Din bolig på Plejecenter Quistgården er også vores medarbejderes arbejdsplads. Derfor skal der være den fornødne plads til, at de kan udføre deres arbejdsopgaver på bedste vis. Det er både til gavn for dig og dem.

  Hvis du har brug for kørestol eller lift, kan du være nødt til at fjerne dit gulvtæppe eller eventuelle møbler, så der er plads til at vores medarbejdere kan give dig den omsorg og pleje, som du har brug for.

Indflytning
 • Når du flytter ind

  Der er mange ting at forholde sig til hvis ens ægtefælle eller forældre skal på plejehjem. Det er en god idé at planlægge flytningen grundigt, en god begyndelse kan nemlig være afgørende for trivslen på plejehjemmet fremover.

  På Quistgården har vi fokus på Den gode indflytning og et velfungerende Pårørende-samarbejde. Vi finder det vigtigt, at du hurtigt falder til i de nye omgivelser og føler dig tryk ved personalet og medbeboere, vi finder det også vigtigt, at dine pårørende oplever tillid til, at du trives.

  Inden eller max. to mdr. efter indflytningen tilbydes du og dine pårørende en indflytningssamtale, formålet med samtalen er, at afstemme forventninger samt informere om praktiske forhold. Det er ligeledes vigtigt, at vi får informationer om din livshistorie, vaner og/eller specielle forhold, så vi kan tilrettelægge plejen og aktiviteter med fokus på værdighed samt bevarelse af identitet og funktionsevne. I samtalen med dig og dine pårørende deltager leder, centersygeplejerske og en fra kontaktteamet.

  Du og dine pårørende vil blive tilbudt opfølgningssamtale to – tre måneder efter indflytningen for gennemgang af tidligere forventninger og afstemning af nye. Datoen for denne aftales v/indflytningssamtalen. Du og dine pårørende bliver herefter tilbudt statussamtale en gang årligt eller ved behov.

  Ældresagen har lavet en tjekliste til indflytning på plejehjem eller plejebolig:

 • Flytning og forsikring

  Det er Kommunale Ejendomme, der står for udlejning af boligerne.

  Når du flytter ind på Quistgården, skal du selv stå for at tegne privat-, ansvars- og indboforsikring. Slagelse kommune har tegnet en kollektiv glas- og sanitetsforsikring for alle boligerne.

  Du kan beholde din egen læge, når du flytter ind på plejecentret.