Q4 ved vandet

Q4 ligger i smukke omgivelser med udsigt til Storebælt. Der er 37 boliger, hvoraf de 16 er ægtefælleboliger, hvor du kan bo med din ægtefælle.

Værdier
 • Værdigrundlag

  Vores arbejde og holdninger på Plejecenter Q4 tager udgangspunkt i Slagelse Kommunes fire værdiord:

  • Modig
  • Tydelig
  • Kompetent
  • Med glæde

   

  På Plejecenter Q4 arbejder vi ud fra en individbaseret tilgang.

  Vi ønsker at kende vores beboere, så vi kan tilrettelægge vores tilgang til dem og pleje af dem ud fra deres individuelle behov og ønsker.

  Til brug for dette anvender vi ”Livsbogen”, der er et redskab vores beboere og pårørende kan udfylde sammen, og som kan give os en god indsigt i, hvad der er vigtigt for den enkelte.

  Vi søger at skabe trygge relationer både til beboerne og mellem beboerne, og det er vigtigt for os med gensidig tillid og respekt.

  Vi anvender så vidt muligt ikke eksterne vikarer, men vi har et internt afløserteam, der kan hjælpe til ved ferier og andet fravær. Dette giver en velkendt personalegruppe for beboerne.

  Vi har en fotovæg på 1. salen, hvor der hænger billeder af det personale, du møder i huset, og ude på hver enkelt afdeling er der desuden fotos af de personaler, der er fast på pågældende afdeling.