Boligerne

Boligerne er opført i henhold til lov nr. 378 af 10. juni 1987 om boliger til ældre og personer med handicap.

Ved indflytning bliver der oprettet lejekontrakt med Boligselskabet Sjælland, som administrerer boligerne.

Lejen på de enkelte boliger er uden el, vand og varme.

Ved indflytningen betaler du indskud, ligesom du skal betale husleje, el, vand og varme.

Husleje, á conto varme og vand bliver opkrævet en måned forud via betalingsservice (PBS).

SEAS opkræver el á conto i den enkelte bolig.

Du kan søge varmetillæg gennem Udbetaling Danmark. Tillægget er afhængig af din indtægt.