Boligerne

Om boligerne
 • Boligtyper

  Plejecenter Lützensvej har to forskellige adresser.

  Lützensvej 1

  Lützensvej 1 har 22 toværelses boliger. To af de 22 boliger er ægtefælleboliger, hvor du kan bo sammen med din ægtefælle.

  Lützensvej 2

  Lützensvej 2 har 20 etværelses boliger.


  Når du lejer en plejebolig, gælder de samme regler som for en hver anden lejebolig.

  Fællesarealer

  Begge indeholder flere etager. Der er fællesarealer som dagligstue, gangarealer og alrum på hver etage. Til hver bolig hører der egen postkasse.

  Du kan også bruge vores store have, der vender ud mod Storebælt.

  Plantegning

 • Indretning

  Din bolig på plejecentret er dit hjem, og du kan indrette og møblere det, som du har lyst. Du kan derfor medbringe dine møbler fra din tidligere bolig. Det skaber en høj grad af hjemlig atmosfære og hygge.

  Du skal fx medbringe:

  • Seng (hvis du ikke har brug for plejeseng)
  • Møbler
  • Lamper
  • Billeder
  • Gardiner
  • Billeder

  Vi anbefaler af sikkerhedsmæssige grunde, at du ikke har faste eller løse tæpper på gulvene, især ikke hvis du er gangbesværet eller benytter rollator/kørestol.

  Der er røgfrit miljø i alle kommunale bygninger, og du må derfor kun ryge i din egen bolig.

 • Husleje

  Det er Kommunale Ejendomme, der står for administration af boligerne.

  Du skal selv betale indskud, husleje, varme, vand, el og eventuelle udgifter.

  • Husleje, varme og vand kan betales via betalingsservice (PBS)
  • Korsør Forsyning opkræver dit elforbrug i lejligheden

  Hvis du har spørgsmål om husleje, varme og vand, kan du kontakte Kommunale Ejendomme.

Boligen som arbejdsplads
 • Arbejdspladsvurdering

  Selvom boligen er dit hjem, er det også personalets arbejdsplads. Derfor skal der være plads til at bruge og flytte rundt på eventuelle hjælpemidler, så personalet kan udføre deres arbejde på bedste vis.

  En gang om året eller efter behov bliver der lavet en arbejdspladsvurdering, hvor vi kigger på, om indretningen er fornuftig i forhold til arbejdsgange og opgaver ved pleje, rengøring og omsorg.

  Du må gerne lægge gulvtæppe i din lejlighed, men hvis du har brug for kørestol eller lift, kan det være nødvendigt at fjerne gulvtæppet af hensyn til både dig og medarbejderne.

Indflytning
 • Indflytningen

  Der er mange ting at forholde sig til, hvis du, din ægtefælle eller en forælder skal på plejehjem. Det er en god idé at planlægge flytningen grundigt - en god begyndelse kan nemlig være afgørende for trivslen på plejehjemmet fremover.

  På Plejecenter Lützensvej har vi fokus på den gode indflytning og et velfungerende samarbejde med pårørende. Vi synes, det er vigtigt, at du som ny beboer på plejecentret hurtigt falder til i de nye omgivelser og føler dig tryg ved personalet og medbeboere. Det er også vigtigt, at dine pårørende oplever tillid til, at du trives.

  Inden eller højst to måneder efter indflytningen tilbyder vi dig og dine pårørende en indflytningssamtale, hvor vi afstemmer forventninger og informerer om praktiske forhold. Det er ligeledes vigtigt, at vi får informationer om din livshistorie, vaner og/eller specielle forhold, så vi kan tilrettelægge plejen og aktiviteter med fokus på værdighed og bevarelse af identitet og funktionsevne. I samtalen med dig og dine pårørende deltager plejecenterlederen, centersygeplejersken og en fra kontaktteamet.

  Du og dine pårørende bliver tilbudt opfølgningssamtale to-tre måneder efter indflytningen for at gennemgå tidligere forventninger og afstemning af nye. Datoen for samtalen bliver aftalt ved indflytningssamtalen. Du og dine pårørende bliver herefter tilbudt statussamtale en gang årligt eller ved behov.

  Ældresagen har lavet en tjekliste til indflytning på plejehjem eller i plejebolig: 

 • Flytning og forsikring

  Udlejning

  Det er kommunale Ejendomme, der står for udlejning af boligerne. 

  Forsikring

  Når du flytter ind i plejeboligen, skal du selv stå for at tegne privat-, ansvars-, og indboforsikring. Slagelse Kommune har tegnet en kollektiv glas- og sanitetsforsikring for alle boligerne.