Lützensvej

- med udsigt over Storebælt

Vores mål på Plejecenter Lützensvej er:

  • At skabe et sted, hvor borgerne gerne vil flytte hen, når behovet for hjælp bliver for stort til at kunne / ville bo alene mere. 
  • Hvor beboere og pårørende oplever, at livet leves på trods af forskellige funktionstab 
  • Og hvor medarbejderne – som en naturlig del af beboernes liv – arbejder med hjertet.

Det betyder, at vi fokuserer på livskvalitet og trivsel og på størst mulig ”hjemlighed”

Plejecenteret ligger i smukke omgivelser tæt op af Storebælt omgivet af have med højbede og bålplads.

Vi værner om det private liv, hvor den private bolig er et sted, hvor du kan trække dig tilbage og være dig selv, når du ønsker det.

Lützensvejs værdier er i tråd med Center for Sundhed og Ældres vision: ”Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgere”, fordi vi giver de ældre indflydelse på eget liv i den udstrækning de kan og vil.

Tilsynsrapporter