Tilsyn

Arbejdstilsynet, fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med plejecentrene, og herudover er der et årligt kommunalt, uanmeldt tilsyn.

Tilsynsrapporter