COVID-19 besøgsregler

Nu kan du igen komme på besøg indenfor på plejecentrene. Det gælder dog stadig særlige retningslinjer for besøg.

Generelle regler for besøg

Se lokale retningslinjer under hvert enkelt plejecenter.

Få besked om ændringer

Hvis du trykker 'Abonner på denne side', får du automatisk besked, når der er nyt om besøg på plejecentre.

Besøg på plejecentrene
 • Antvorskov

  Nu kan du som pårørende igen komme på besøg inde på plejecentret, men under lidt andre omstændigheder, end du plejer. 

  Rammer for besøg

  Besøg indendørs skal foregå i beboerens egen bolig og i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det betyder, at der fortsat skal holdes 2 meters afstand, god og hyppig håndhygiejne samt rengøring med overfladesprit på alle berøringsflader efter besøget.
  Rengøring foretages af den/de besøgende. Der vil være sprit tilgængeligt i beboernes bolig. Hvis du som pårørende ønsker, at bære mundbind under besøget stiller plejecentret ligeledes mundbind til rådighed.

  Kontakt personalet for udlevering af mundbind. For at mindske risikoen for smitte med COVID-19 skal adgangen til beboernes bolig som udgangspunkt foregå gennem havedøren og det er fortsat ikke tilladt at tage ophold i fællesarealerne.

  Vi vil opfordre til, at besøg primært foregår udendørs.

  For at overholde regeringens strategi for COVID-19 smitteopsporing, vil vi anmode alle besøgende om, at henvende jer telefonisk til personalet, når I ankommer til plejecentret.
  I bliver herefter registreret med navn og telefonnummer, så vi kan kontakte jer, i tilfælde af at der konstateres COVID-19 udbrud på plejecentret.

  Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at hvis der bliver konstateret COVID19 smittede på plejehjemmet, kan der forekomme en midlertidig nedlukning for besøg udefra.

  Vi ser frem til at byde jer velkommen og håber, at vi i fællesskab kan tage alle de nødvendige forholdsregler det kræver for at undgå spredning af COVID-19.

 • Bjergbyparken

  Nu kan du som pårørende igen komme på besøg inde på plejecentret, men under lidt andre omstændigheder, end du plejer.

  Det er ikke længere nødvendigt, at bestille tid for at bestille tid, for at komme på besøg på plejecentret.

  Rammer for besøg

  • Da COVID19 stadig er iblandt os og der er udmeldt strategier for smitteopsporing, vil vi anmode om, at I henvender jer til en medarbejder, når I ankommer til plejehjemmet. Såfremt I ikke kan finde en medarbejder, bedes I ringe på telefonnumre der er sat op på afdelingerne.

  • Vi registrere jer med navn og telefonnummer, så vi kan kontakte jer, i tilfælde af at der konstateres COVID19 udbrud på plejehjemmet. Ligeledes vil I, hvis I ønsker det, kunne få udleveret mundbind.

  • For at mindske risikoen for smitte må besøg KUN ske i beboerens bolig eller udenfor.

  • Det er ikke tilladt at tage ophold i fællesarealer ved besøg på plejehjemmet.

  • Når man som gæst ankommer til plejehjemmet, skal man følge de anvisninger der er omkring håndhygiejne m.m., og derefter går direkte til beboerens bolig.

  • Vi opfordrer til, at I holder afstand jf. gældende regler.

  • Når I forlader lejligheden, skal de kontaktflader I har berørt, tørres af med overfladesprit eller særlige rengøringsklude, dette udleveres af medarbejderne i huset.

  • Vi skal gøre opmærksom på, at hvis der bliver konstateret COVID19 smittede på plejehjemmet, kan der forekomme en midlertidig nedlukning for besøg udefra.
 • Blomstergården

  Besøgsregler

  • Du må ikke komme på besøg, hvis du har symptomer på Covid-19.
  • Du skal spritte dine hænder, inden du går ind på afdelingen.
  • Sundhedsstyrelsens anbefalinger om to meters afstand til sårbare borgere er fortsat gældende. Hvis din nære ikke kan holde afstand, kan du få udleveret et mundbind af personalet.
  • Medbring selv evt. drikke og mad. Det vil ikke være muligt at hente i fællesrum som vanligt.
  • Du skal ved ankomst udfylde en blanket med dit navn, hvem du besøger og hvilken dato. Oplysninger skal bruges til smitteopsporing, hvis der konstateres Covid-19 på plejecentret. Sprit jeres hænder efter brug af kuglepennen.
  • For at mindske risikoen for smitte må besøg KUN ske i borgerens bolig eller udenfor. Hvis de indhegnede haver bruges, har borgerne i enheden fortrinsret.
  • Det er ikke tilladt at tage ophold i fællesarealer ved besøg på plejehjemmet.
  • Når du forlader lejligheden, skal de kontaktflader I har berørt, tørres af med overfladesprit eller særlige rengøringsklude. Dette udleveres af medarbejderne i huset. OBS: Rør ved så lidt som muligt.
 • Hjemmet ved Noret

  Nu kan du som pårørende igen komme på besøg, men under lidt andre omstændigheder, end du plejer.

  Sådan aftaler du et besøg

  Besøgene aftales individuelt daglig leder Gitte Thustrup på tlf. 21 24 01 94 på alle hverdage fra kl. 10-13 .

  Der kan aftales besøg alle ugens dage i tidsrummet kl. 10-17.30. Få at tilgodese alle, er det dog kun muligt at aftale et besøg om ugen

  Rammer for besøg

  • Når du har aftalt tid for besøg, skal du gå til indgangen ved festsalen ved parkeringspladsen. Her vil personalet lukke dig ind.

  • Besøgene kan vare op til 30 min, og der kan højst deltage to besøgende pr. gang

  • Der skal holdes 2 meters afstand mellem dig og den, du besøger.

  • Du skal spritte dine hænder både før og efter besøget.

  • Når besøget er slut, bedes du spritte stole og bord af.
 • Kirke Stillinge

  Nu kan du som pårørende igen komme på besøg inde på plejecentret, men under lidt andre omstændigheder, end du plejer.

  Det er ikke længere nødvendigt, at bestille tid for at bestille tid, for at komme på besøg på plejecentret.

  Rammer for besøg

  • Da COVID19 stadig er iblandt os og der er udmeldt strategier for smitteopsporing, vil vi anmode om, at I henvender jer til en medarbejder, når I ankommer til plejehjemmet. Såfremt I ikke kan finde en medarbejder, bedes I ringe på telefonnumre der er sat op på afdelingerne.

  • Vi registrere jer med navn og telefonnummer, så vi kan kontakte jer, i tilfælde af at der konstateres COVID19 udbrud på plejehjemmet. Ligeledes vil I, hvis I ønsker det, kunne få udleveret mundbind.

  • For at mindske risikoen for smitte må besøg KUN ske i beboerens bolig eller udenfor.

  • Det er ikke tilladt at tage ophold i fællesarealer ved besøg på plejehjemmet.

  • Når man som gæst ankommer til plejehjemmet, skal man følge de anvisninger der er omkring håndhygiejne m.m., og derefter går direkte til beboerens bolig.

  • Vi opfordrer til, at I holder afstand jf. gældende regler.

  • Når I forlader lejligheden, skal de kontaktflader I har berørt, tørres af med overfladesprit eller særlige rengøringsklude, dette udleveres af medarbejderne i huset.

  • Vi skal gøre opmærksom på, at hvis der bliver konstateret COVID19 smittede på plejehjemmet, kan der forekomme en midlertidig nedlukning for besøg udefra.
 • Lützensvej

  Nu kan du som pårørende igen komme på besøg, men under lidt andre omstændigheder, end du plejer.

  Vi har sat et besøgstelt i haven mellem Lützensvej og Q4, hvor du kan besøge din pårørende fra Lützensvej 1+2 . Det kan bruges efter aftale med personalet.

  Har du pårørende på Lützensvej 2, kan du også besøge vedkommende på altanen.

  I er desuden velkomne til at sidde på bænkene eller gå ture ved stranden, så længe I er opmærksomme på at følge myndighedernes anbefalinger om afstand og håndhygiejne.

  Rammerne for besøg

  • Besøgene kan vare op til 30 minutter, og der kan højest deltage to pårørende af gangen
  • Der skal holdes to meters afstand imellem dig og den, du besøger, dog må du gerne køre beboeren i en kørestol 
  • I skal begge spritte hænder umiddelbart inden og efter besøg
  • Når besøget i teltet er ved at være slut, bedes du spritte stole og borde af med desinfektionsmiddel, som vil være tilgængeligt i teltet

  Book en besøgstid 

  Du kan booke tid til besøg på afdelingen, hvor din kære bor:

  • Lützensvej 1, stuen
   Tlf. 58 57 39 93

  • Lützensvej 1, 1. sal
   Tlf: 58 57 39 94

  • Lützensvej 2, stuen
   58 57 39 95

  • Lützensvej 2, 1. sal
   58 57 39 96

  Ved booking skal du oplyse navn, telefonnummer, og hvem du besøger. 

  Det vil være muligt at book tid hver dag fra 10.15-17:00, der er middagslukket mellem kl. 12-13

  Når du kommer til Lützensvej, skal du ringe til os på telefonnummeret til afdelingen, hvor din kære bor, og så kommer personalet med din kære. 

  Besøgstider

  • 10.00-10.30
  • 10.45-11.15
  • 11.30-12.00
  • 14.00-14.30
  • 14.45-15.15
  • 15.30-16.00

  Med disse ord, ønsker vi jer glædeligt gensyn med jeres kære. 

 • Møllebakken

  Du kan nu igen komme på besøg på Møllebakken på hverdage i tidsrummet kl. 9 og 14.

  Besøgene skal aftales fra gang til gang på tlf. 58 57 34 10 alle dage kl. 10-19.

  Sådan foregår besøgene

  Når I har aftalt tid for besøg, skal I gå til indgangen ved fælleshuset bag plejecenteret. Her vil personalet lukke jer ind. Vi vil sørge for, at der er kaffe og vand under besøget.

  For at kunne tilgodese alle, kan I komme på besøg en gang om ugen.

  Rammerne for besøg

  • Besøgene kan vare op til højst 30 minutter, og der kan højest deltage to familiemedlemmer ad gangen.
  • Du skal holde to meters afstand imellem dig og den, du besøger.
  • I skal begge spritte hænder umiddelbart inden og efter besøg.
  • Du er velkomne til at tage kaffe/te, vand og kage med, dog skal I huske at bruge engangsservice.
  • Når mødet er slut, bedes du spritte stole og borde af.
 • Smedegade

  Nu kan du som pårørende igen komme på besøg inde på plejecentret, men under lidt andre omstændigheder, end du plejer.

  Det er ikke længere nødvendigt, at bestille tid for at bestille tid, for at komme på besøg på plejecentret.

  Rammer for besøg

  • Da COVID19 stadig er iblandt os og der er udmeldt strategier for smitteopsporing, vil vi anmode om, at I henvender jer til en medarbejder, når I ankommer til plejehjemmet. Såfremt I ikke kan finde en medarbejder, bedes I ringe på telefonnumre der er sat op på afdelingerne.

  • Vi registrere jer med navn og telefonnummer, så vi kan kontakte jer, i tilfælde af at der konstateres COVID19 udbrud på plejehjemmet. Ligeledes vil I, hvis I ønsker det, kunne få udleveret mundbind.

  • For at mindske risikoen for smitte må besøg KUN ske i beboerens bolig eller udenfor.

  • Det er ikke tilladt at tage ophold i fællesarealer ved besøg på plejehjemmet.

  • Når man som gæst ankommer til plejehjemmet, skal man følge de anvisninger der er omkring håndhygiejne m.m., og derefter går direkte til beboerens bolig.

  • Vi opfordrer til, at I holder afstand jf. gældende regler.

  • Når I forlader lejligheden, skal de kontaktflader I har berørt, tørres af med overfladesprit eller særlige rengøringsklude, dette udleveres af medarbejderne i huset.

  • Vi skal gøre opmærksom på, at hvis der bliver konstateret COVID19 smittede på plejehjemmet, kan der forekomme en midlertidig nedlukning for besøg udefra.
 • Skovvang

  Nu kan du som pårørende igen komme på besøg inde på plejecentret, men under lidt andre omstændigheder, end du plejer.

  Rammer for besøg

  • Besøg må kun ske i beboerens bolig eller udenfor.
  • Det er ikke tilladt at tage ophold i fællesarealer.
  • Når I ankommer til plejecentret bedes I registrere jer med dato, navn og telefonnummer i den besøgsbog, som ligger på bordet udenfor afdelingen. Så kan vi kontakte jer i tilfælde af, at der konstateres COVID19 udbrud på Skovvang.
  • Sprit hænder inden du går ind i afdelingen.
  • Ønsker du mundbind, bedes du kontakte personalet.
  • Efter registering i besøgsbogen, bedes i gå direkte til beboerens bolig.
  • Er beboeren ikke i sin bolig, ring da til personalet og sig du er kommet. Så bliver beboeren fulgt til sin bolig.
  • Vi opfordrer til, at I holder afstand til beboere og personale jvf. gældende regler.
  • Hvis I mangler noget, spørg personalet og gå ikke selv i køkkenet, skabe m.m.
  • Når I forlader lejligheden, skal I tørre de kontaktflader af I har berørt, med overfladesprit eller særlige rengøringsklude. Dette udleveres af medarbejderne i huset.   
  • Vi skal gøre opmærksom på, at hvis der bliver konstateret COVID19 smittede på plejehjemmet, kan der forekomme en midlertidig nedlukning for besøg udefra.
 • Quistgården

  Regeringen har meldt ud, at det igen er muligt at aflægge besøg i plejeboliger. Det ved vi, at både beboere, familier og andre nære relationer er rigtig glade for.

  Kontakt os, før du kommer på besøg

  De nye retningslinjer betyder i al sin enkelthed, at du ikke længere behøver at bestille tid for at besøge din kære. Da COVID-19 stadig er iblandt os, og der er udmeldt strategier for smitteopsporing, anmoder vi dog om, at du fortsat kontakter os for at fortælle, hvem der kommer på besøg, hvornår og hvor længe. Så registrerer vi jeres navne og telefonnumre, så vi kan kontakte jer i tilfælde af, at der konstateres COVID-19-udbrud på Quistgården. 

  • Gitte Hansen
   Tlf. 24 89 11 09
   E-mail: gitth@slagelse.dk

  For besøg i weekenden må I meget gerne underrette Gitte senest  fredag kl. 10.

  Vi passer stadig på hinanden

  • For at mindske risikoen for smitte kan besøg kun ske i beboerens bolig eller udenfor, og I skal bruge terrassedøren som ind- og udgang.

  • Når man som gæst ankommer til Quistgården, skal man følge de anvisninger, der er omkring håndhygiejne m.m. Vi opfordrer til, at I holder afstand jf. gældende regler. Det er ikke tilladt at ophold sig på fællesarealerne.

  • Inden I forlader jeres kæres bolig, skal de kontaktflader, I har berørt, tørres af med overfladesprit. Spritklude og evt. mundbind udleveres af medarbejderne i huset, når I ankommer.

  • Vi skal også gøre opmærksom på, at hvis der bliver konstateret COVID-19-smittede på Quistgården, kan der forekomme en midlertidig nedlukning for besøg udefra.

  Læs også vores anbefalinger for smitteforebyggelse:

  Vi ser frem til at byde jer velkommen og håber, at vi i fællesskab tager alle de nødvendige forholdsregler for at undgå spredning af COVID 19 samtidig med, at vi glædes over at kunne nyde samværet med hinanden.

  Mange hilsner fra medarbejdere og beboere på Quistgården

  Daglig leder
  Plejecenter Quistgården
  Dorte Hammerich

 • Q4

  Vi har sat et besøgstelt i haven mellem Lützensvej og Q4, så det igen er muligt at besøg din pårørende på Q4. Det kan bruges efter aftale med personalet.

  I kan også sidde på bænkene eller gå ture ved stranden, så længe I er opmærksomme på at følge myndighedernes anbefalinger om afstand og håndhygiejne.

  Rammerne for besøg

  • Besøgene kan vare op til 30 minutter, og der kan højst deltage to pårørende ad gangen.
  • Der skal holdes 2 meters afstand imellem dig og den, du besøger, dog må du gerne køre beboeren i en kørestol.
  • I skal begge spritte hænder umiddelbart inden og efter besøg.
  • Når besøget i teltet er ved at være slut, bedes du spritte stole og borde af med desinfektionsmiddel, som vil være tilgængeligt i teltet.

  Book en besøgstid

  Du kan booke tid til besøg på tlf. 24 89 15 43 på kl. 10-15.
  Ved booking skal du oplyse navn, telefonnummer, og hvem du besøger.

  Når du kommer til Q4, skal du ringe til os på tlf. 24 89 15 43, og så kommer personalet med din kære.

  Besøgstider

  • 10.00-10.30
  • 10.45-11.15
  • 11.30-12.00
  • 14.00-14-30
  • 14.45-15.15
  • 15.30-16.00

  Vi beder om forståelse for, at der vil være rift om pladserne, især her i starten.

   

Siden er sidst opdateret 6. juli 2020