COVID-19 besøgsregler

Vær opmærksom på de midlertidige restriktioner, hvis du skal på besøg på et plejecenter.

Besøgsrestriktioner på Bjergbyparken og Plejecenter Smedegade

På grund af udbrud af Covid-19 på Levehjemmet Bjergbyparken og Plejecenter Smedegade er der indført skærpede besøgsrestriktioner.

Besøgsrestriktioner på øvrige plejecentre

Restriktionerne er forebyggende og ikke et udtryk for øgede smittetal på plejecentrene. 

Besøgsrestriktionerne betyder, at:

  • Beboerne må få besøg af i alt tre pårørende, dog kun to ad gangen.
  • Besøg kan finde sted i borgerens eget hjem eller i et besøgsrum. Reglerne for dette kan variere fra plejecenter til plejecenter.
  • Besøg fra andre skal foregå udendørs. Der er opsat telte og pavilloner til besøg. 
  • Ansatte på plejecentre og personer, der leverer serviceydelser og sundhedsbehandling, er ikke underlagt restriktioner. Det vil sige, at beboere fortsat vil modtage behandling og andre ydelser som hidtil.

Der kan dispenseres fra restriktionerne ved kritisk sygdom eller kognitiv funktionsnedsættelse. Dispensationer skal afklares med plejecenterlederen.

Plejecentrene har i forvejen et skærpet fokus på at undgå smitte og har iværksat en række tiltag for at beskytte beboere og personale på plejecentrene. Hvis personale eller beboere udviser symptomer på COVID-19 bliver de testet med det samme. Beboerne isoleres og personale hjemsendes, indtil der foreligger negativt testsvar.

Restriktionerne ophæves så snart det er forsvarligt. Restriktionerne kan påklages til Sundheds- og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København K, sum@sum.dk

Sådan gør du, når du skal på besøg

  • Vi anmoder om, at du henvender dig til en medarbejder, når du ankommer til plejehjemmet. Så vil vi registrere dit navn og telefonnummer, så vi kan kontakte dig, i tilfælde af at der konstateres COVID19 udbrud på plejehjemmet. Du kan også få udleveret et mundbind, hvis du ikke selv har medbragt et.

  • For at mindske risikoen for smitte må besøg KUN ske i beboerens bolig eller udenfor. 

  • Det er ikke tilladt at tage ophold i fællesarealer ved besøg på plejehjemmet. 

  • Når du ankommer til plejecentret, skal du følge de anvisninger, der er omkring håndhygiejne m.m., og derefter gå direkte til beboerens bolig.

  • Vi opfordrer til, at I holder afstand jf. gældende regler. 

  • Når du forlader lejligheden, skal de kontaktflader du har berørt, tørres af med overfladesprit eller særlige rengøringsklude, dette udleveres af medarbejderne i huset. 

Hvis der bliver konstateret COVID19 smittede på et plejecenter, kan vi blive nødt til at lukke midlertidigt for besøg udefra.

Siden er sidst opdateret 4. januar 2021