Nye stillinger på Blomstergården

Vi er nu næsten i mål med samling og øgning af de midlertidige pladser i Slagelse Kommune. Blomstergården vil huse 48 fleksible boliger, fordelt på 12 demens/aflastningspladser/psykiatri, 12 restitutionspladser samt 24 rehabiliteringspladser, hvoraf de 6 er tilegnet borgere med behov for neurorehabilitering. Vi åbner de sidste 12 pladser ca. 1. september 2020.

Vi søger lige nu sygeplejersker til nattevagter og social- og sundhedsassistenter til dag- og aftenvagter.

Om udvidelsen
 • De nye midlertidige pladser

  Blomstergården vil fremover have 48 fleksible boliger, fordelt på:

  • 12 demens-/aflastningspladser
  • 12 restitutionspladser
  • 24 rehabiliteringspladser
   • heraf de 6 tilegnet borgere med behov for neurorehabilitering. 
 • Træningsfaciliteter

  Inden længe starter byggeriet af 1.400 m2 træningsfaciliteter på Blomstergården.

  600 m2 er tilegnet borgere på midlertidigt ophold, hvilket giver os de bedste muligheder for succesfulde borgerforløb. Vi forventer, at træningsfaciliteterne står færdig i sommeren 2021.

De nye stillinger
 • Hvorfor skal du vælge os?

  Det er meget enkelt! Hos os vil du sammen med nuværende og øvrige nyansatte sygeplejersker, SOSU’er og terapeuter være med til at udvikle rammerne for en helt ny måde at tænke borgerforløb på midlertidige pladser på Blomstergården.

  Vi er sammen om vores fælles målsætning, som er at skabe et godt borgerforløb og et optimalt tilbud til borgeren og de pårørende ud fra en rehabiliterende tilgang. For at skabe et godt borgerforløb er vi meget bevidste om at tænke borgerne ind i en helhed ved at tænke hinandens fagligheder ind i vores opgaver, ved at tænke i et godt samarbejde, ved at koordinere på tværs af fagligheder og ved at sparre med hinanden for at udnytte vores viden og kompetencer mest muligt.

  Vi er en dynamisk og forholdsvis ny arbejdsplads med en moderne og fælles tilgang til vores arbejdsopgaver. Vores arbejdsopgaver udspringer fra forskellige lovgivninger, hvilket gør det nødvendigt, at vi samarbejder tværprofessionelt i hverdagen. Vi har brug for dygtige generalister, men der vil være borgerforløb, der kalder på specialistviden. Vores arbejdsdag er sjældent ens, men for at understøtte hinanden i en til tider dynamisk hverdag, har vi skabt et godt fælles læringsmiljø, hvor vi fokuserer på nytænkning og udvikling af kompetencer.

 • Sygeplejersker til nattevagt

  Vi søger sygeplejersker til faste stillinger til dag, aften og nat.

  Vi har brug for dig

  Borgerne på midlertidigt ophold er oftest komplekse og multisyge og derfor har vi brug for sygeplejersker hele døgnet til at varetage sygepleje, kompetenceløfte SOSU-gruppen og indgå i samarbejde om plejen til borgerne.

  Desuden er vi på udkig efter dig, som:

  • er nysgerrig på sine omgivelser
  • får energi af at sparre med gode kollegaer på tværs af faggrupper
  • har lyst til at bidrage med dine kompetencer i tæt samarbejde med borgeren og pårørende
  • har let ved at tænke i helheder
  • har lyst til at være med i et nytænkende fællesskab.

  Udpluk af dine forventelige arbejdsopgaver

  • Modtagelse af borgere og pårørende
  • Sygeplejefaglig udredning og vurdering
  • Medicingennemgang og opdatering af behandlingsplaner
  • Komplicerede sundhedslovsindsatser
  • Kompetenceudvikling af kollegaer
  • Grundlæggende sygepleje
  • Koordinering og mødedeltagelse

  Om stillingerne

  Stillingen er på 29,75 time om ugen i fast rul fra torsdag i ulige uge til onsdag i lige uge.

  Ansøgning

  Hvis du ønsker at blive en del af Blomstergårdens nye arbejdsplads, skal du sende ansøgning og dit cv til os senest søndag den 20. august 2020.

  Samtaler forventes afholdt den 24. august og 27. august 2020

  Vi ansætter løbende.

 • Social- og sundhedsassistenter

  Vi søger:

  • tre social- og sundhedsassistenter til dagvagter 
  • tre social- og sundhedsassistenter til aftenvagter.

  Vi har brug for dig

  Vi søger kollegaer der har interesse for at yde den bedste pleje og behandling til borgere med kognitive funktionsnedsættelser. Det kan bl.a. være borgere i udredningsforløb for demens, borgere med psykiatriske diagnoser eller borgere med erhvervede hjerneskader.

  Desuden er vi på udkig efter dig, som:

  • er nysgerrig på dine omgivelser
  • får energi af at sparre med gode kollegaer på tværs af faggrupper
  • har lyst til at bidrage med dine kompetencer i tæt samarbejde med borgeren og pårørende
  • har let ved at tænke i helheder
  • har lyst til at være med i et nytænkende fællesskab.

  Udpluk af dine forventelige arbejdsopgaver

  • Personlig pleje samt praktisk bistand efter serviceloven
  • Sundhedslovsindsatser efter kompetenceprofil
  • Fokus på personcentreret omsorg
  • Fokus på pårørende som en ressourcestærk samarbejdspartner
  • Kontakt til interne samt eksterne samarbejdspartnere
  • Dokumentation i CURA - FSIII
  • Modtagelse og udskrivelse af borgere og pårørende
  • Navigere i spændingsfeltet mellem selvbestemmelsesret og fagfaglighed med fokus på det unikke menneske.

  Om stillingerne

  Vi har ikke fastlagt os på ugentlig timetal, da vi gerne vil lytte til dine ønsker.

  Der må forventes weekendvagt, enten hver anden eller tredje weekend for dagvagter og hveranden weekend for aftenvagter. For dagvagter må der forventes gennemsnitlig 6 senvagter kl. 14-20 i et 6 ugers rul.

  Ansøgning

  Hvis du ønsker at blive en del af Blomstergårdens nye arbejdsplads, skal du sende ansøgning og dit cv til os senest søndag den 20. august 2020.

  Samtaler forventes afholdt den 24. august og 27. august 2020

 • Dine første 100 dage på Blomstergården

  Det er vigtigt, at du som ny kollega falder godt til hos os. Det betyder, at du oplever, at du er en del af vores arbejdsplads, at du får gode relationer til dine nye kollegaer på tværs af faggrupper, og at du bliver klædt på til dine nye opgaver.

  Lige meget om du er nyuddannet eller erfaren, vil vi give dig en grundig introduktion til din arbejdsplads og opgaver i løbet af dine første 100 dage hos os. Det betyder blandt andet, at du får en mentor og inviteres til onboarding-møder i løbet af dine første 100 dage sammen med de andre nyansatte.

 • Vil du vide mere?

  Du er meget velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål om stillingerne:

  • Bettina Olsen
   Leder for midlertidige pladser
   Tlf. 20 29 62 52

  • Christina Aaberg
   Virksomhedsleder
   Tlf. 29 27 37 82

  • Jane Kaae
   Projekt- og Ernæringsleder
   Tlf. 29 25 03 97

  Abonner på nyt om stillingerne

  Hvis du trykker abonner på denne side, får du automatisk en mail, når der er opdateringer om stillingsopslag for de enkelte faggrupper og om procesplanen generelt.

Siden er sidst opdateret 10. juli 2020