Blomstergården

Når man af den ene eller anden grund ikke længere kan bo i sit eget hjem, så er det vigtigt, at man hurtigt føler sig tryg og i gode hænder det nye sted. På Blomstergården gør vi alt for, at vores borgere skal føle sig hjemme. For Blomstergården er ikke bare et plejecenter, hvor man skal opholde sig og vente. Vi er borgernes nye hjem i nye rammer. Et hjem hvor livet stadig leves, hvor man har indflydelse og er med til at bestemme over sin hverdag. 

Blomstergården udvider

I løbet af 2020 samler vi og øger antallet af midlertidige pladser i Slagelse Kommune, og Blomstergården vil fremover huse 48 fleksible boliger.

Vil du med på holdet?

I forbindelse med udvidelsen har vi brug for nyt personale. Er du sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, SSA eller SSH, hører vi gerne fra dig.

Tilsynsrapporter

Besøg på Blomstergården
 • Regler for besøg - Covid-19

  Besøgsregler

  • Du må ikke komme på besøg, hvis du har symptomer på Covid-19.
  • Du skal spritte dine hænder, inden du går ind på afdelingen.
  • Sundhedsstyrelsens anbefalinger om to meters afstand til sårbare borgere er fortsat gældende. Hvis din nære ikke kan holde afstand, kan du få udleveret et mundbind af personalet.
  • Medbring selv evt. drikke og mad. Det vil ikke være muligt at hente i fællesrum som vanligt.
  • Du skal ved ankomst udfylde en blanket med dit navn, hvem du besøger og hvilken dato. Oplysninger skal bruges til smitteopsporing, hvis der konstateres Covid-19 på plejecentret. Sprit jeres hænder efter brug af kuglepennen.
  • For at mindske risikoen for smitte må besøg KUN ske i borgerens bolig eller udenfor. Hvis de indhegnede haver bruges, har borgerne i enheden fortrinsret.
  • Det er ikke tilladt at tage ophold i fællesarealer ved besøg på plejehjemmet.
  • Når du forlader lejligheden, skal de kontaktflader I har berørt, tørres af med overfladesprit eller særlige rengøringsklude. Dette udleveres af medarbejderne i huset. OBS: Rør ved så lidt som muligt.
Værdigrundlag
 • Fokus på værdier

  På Blomstergården inviterede vi alle beboere og pårørende til stormøde/ generalforsamling i Bruger Pårørende rådet, hvor aftenens tema var i ”VÆRDIERNES TEGN”. I Strategi for Bomiljøer for ældre i Slagelse Kommune er det bl.a. nogle af de initiativer, der beskrives, at de enkelte plejecentre inddrager både beboere og pårørende i udarbejdelse af værdisæt.

  På Blomstergården forelå der forud for mødet et værdisæt, som var beskrevet af ledelsen, forud for Blomstergården blev indviet. Det har fungeret både som værdisættet og målsætningen for visionen med Blomstergården, hvor hovedoverskriften er:

  Et rigtigt hjem, hvor livet leves aktivt

  Med fire underpunkter

  1. Mest mulig hjemlighed
  Der er mulighed for at skabe en hverdag, som beboerne ønsker og har med sig fra tidligere hjem

  2. Smukke og harmoniske omgivelser
  Plejecentret er omgivet af skøn natur og der er anlagt flere mindre haver med små hyggekroge og stier

  3. Der værnes om det private liv
  Den private bolig bliver udformet som et sted, hvor man kan trække sig tilbage og kan være sig selv, når man ønsker det

  4. Et godt fællesskab
  Boenhederne og den fælles have kan skabe rammerne for nye venskaber og et fællesskab om udførelsen af de daglige gøremål.

  Og som en fælles illustration, har den grønne værdiblomst som ligeledes indeholder de fire værdier fra Slagelse Kommunes personalepolitik: Tydelig, Kompetent, Modig og – med glæde.

  Til mødet have vi, arrangeret salen således, at alle værdisætninger var hængt på væggen som store plakater og der blev stillet et åbent spørgsmål, om vi skulle arbejde med værdipunktet i plenum eller om der var stemning for inddeling i grupper. Men da der ikke var flere end 24 deltagere, så blev det bestemt, at det var mest hyggeligt at gøre det samlet.

  Så blev der talt om værdierne, en for en. Alle var enige om, at hovedoverskriften var rigtig god og der ikke skulle ændres på den. De synes, at den beskrev dagligdagen som den blev levet. Det samme gjorde sig gældende for:

  Mest mulig hjemlighed, Smukke og harmoniske omgivelser og Der værnes om det private liv medens der var forslag til ændring i underrubrikken til Et godt fællesskab, som blev bestemt til:

  Et godt fællesskab

  Vi er alle med til at skabe gode rammer og motivere hinanden til at skabe nye venskaber og fællesskaber – også på tværs af bo-enhederne

   

Siden er sidst opdateret 8. september 2020