Venneforening

Bjergbyparkens Venneforening

- blev stiftet den 24. marts 1999.

Venneforeningens formål er

  • at bidrage til en god tilværelse for beboerne i Bjergbyparken ved at afholde arrangementer.
  • at give tilskud til nyanskaffelser til gavn for beboerne, samt
  • at være til hjælp for beboerne og Bjergbyparkens personale, når det er muligt.

Foreningens finansieres ved tilskud fra Slagelse Kommune, fonde og private bidrag samt ved medlemskontingent.

Medlemskontingentet er 125 kr. om året og kan betales til enten bestyrelsesmedlemmerne eller til personalet.

Alle, der er interesserede i at støtte foreningen, og som evt. vil være villige til at give en hånd med ved foreningens arrangementer, er meget velkomne til at kontakte bestyrelsen. 

Siden er sidst opdateret 26. oktober 2016