Værdigrundlag

Værdiproces for Levehjemmet Bjergbyparken

Tilbage i 2012 har beboere, pårørende og medarbejdere holdt møder for at udarbejde et værdisæt for Levehjemmet Bjergbyparken”

Her blev det, i samarbejde med det daværende ” Udvalg for Omsorg og Ældre”, vedtaget at Plejehjemmet ville være en del af de certificerede Eden-hjem i Danmark, og i den forbindelse blev navnet ligeledes ændret til Levehjemmet Bjergbyparken.

Levehjemmet Bjergbyparken arbejder ud fra Eden-filosofiens principper i dagligdagen, og er således et hjem hvor liv leves, hele livet.

Eden-filosofien

Eden Alternatives hovedformål er at forbedre oplevelsen af trivsel og velvære hos beboere og de ansatte, der drager omsorg for dem. Dette sker ved at ændre omsorgs- og plejekulturen det sted, hvor de henholdsvis bor og arbejder, så følelser som ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed elimineres, og værdighed og arbejdsglæde forøges.

Gennem indførelsen og fastholdelsen af Eden Alternatives 10 Grundprincipper gøres livet leveværdigt for beboerne, uanset hvilket plejebehov de måtte have. Medarbejdere og leder søger at sætte den enkelte beboer og dennes individuelle behov i centrum, så hver enkelt beboer bevarer sin værdighed og lever så normal en hverdag som muligt.

Boligen udvikler sig fra en plejebolig, til et personligt hjem for den enkelte beboer, med selv- og medbestemmelse og deltagelse i hverdagens mange gøremål, i det omfang det er muligt. Derved har livet mening for den enkelte beboer, som opdager, at de bidrager med noget til fællesskabet og får noget igen i form af det makkerskab, der opstår med personalet og andre beboere.

Vi holder fast i beslutningen fra dengang, arbejder i dagligdagen ud fra Edens principper, og involverer både beboere, familier, medarbejdere og civilsamfundet i de beslutninger der udmøntes på Levehjemmet. Det sker via vores månedlige Cafemøder, hvor Beboere, medarbejdere, familier, medborgere fra lokalområdet og folkevalgte deltager. På cafemøder gives der både aktuelle informationer og tages beslutninger der vedrører hele huset. Af større beslutninger inden for de seneste år, kan nævnes, etablering af vindfang ved indgangen, opførsel af orangeri i haven og indkøb og opførsel af drivhus til glæde for både beboere, familier og medarbejdere.

Indflytning

Ved indflytning i Levehjemmet Bjergbyparken afholdes indflytningssamtale, hvor der udfærdiges en livsfortælling sammen med den nyindflyttede og eventuelt familie, så medarbejdere får kendskab til mennesket bag beboeren.

Alle medarbejdere på Levehjemmet Bjergbyparken gennemgår eller har gennemgået en obligatorisk 3 dages uddannelse i Eden Alternative. Alle medarbejdere er, eller bliver, således Eden Alternative associerede.

Eden Alternatives ti principper

  • De tre plager – ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed – tegner sig for størstedelen af lidelser blandt vore ældste.
  • Et ældrevenligt samfund forpligter sig til at skabe levesteder, hvor livet udvikler sig i tæt og vedvarende kontakt med planter, dyr og børn. Disse relationer skaber vejen til liv værd at leve – for både unge og ældre.
  • Kærlige relationer er midlet mod ensomhed. Ældre mennesker fortjener en let og naturlig adgang til relationer, med både mennesker og dyr i hverdagen.
  • Variation og spontanitet i hverdagen er midlet mod kedsomhed. Dette muliggøres, når der skabes omgivelser, hvor uventede og uforudsigelige situationer kan opstå.
  • At give, såvel som at modtage omsorg er midlet mod hjælpeløshed. Dette opnås ved at have nogen at drage omsorg for.
  • Meningsløse gøremål nedbryder den menneskelige sjæl. Mulighed for at gøre ting, vi finder mening i, er essentiel for menneskers sundhed.
  • Medicinsk og fysisk behandling er rigtig, når den er nødvendig. Ægte menneskelig omsorg skal dog være en styrende i hverdage, og al behandling skal understøtte omsorgen
  • Et ældrevenligt samfund ærer dets ældre ved at nedtone topstyret, bureaukratisk ledelse. I stedet arbejdes der på at placere flest mulige beslutningsprocesser hos vore ældre, eller de personer, der er tættest på de ældre.
  • At skabe et Eden-orienteret samfund er en evig proces, for menneskets vækst må aldrig adskilles fra dets liv. Det betyder, at levestederne skal hjælpes til konstant at udvikle sig, vokse og gro, efter at værdiprincipperne er indarbejdet.
  • En klog og engageret ledelse er hjerteblodet i kampen for at overvinde de tre plager. Intet kan erstatte denne ledelse.

 

Siden er sidst opdateret 4. januar 2023