Om Bjergbyparken

Har det værdi for dig at leve livet

- hele livet?

Denne velkomst er tænkt som en hjælp for dig og din familie, med det formål at gøre indflytningen hos os så positiv som mulig. Vi vil også orientere om, hvilke tilbud og udfordringer der er i Bjergbyparken.

Vi, som arbejder her, er parate til at hjælpe og støtte efter behov og ud fra den holdning at: "Bjergbyparken er dit hjem, og al hjælp skal være præget af værdighed, størst mulig selvbestemmelse, valgmuligheder og samarbejde."

Du deltager aktivt

Vi vil støtte dig i at klare den daglige tilværelse i dit nye hjem, men du har naturligvis stadig ansvaret for dig selv og dit hjem.

- Det vil sige, at vi forventer, at du deltager aktivt i din egen hverdag og fortsætter med at udføre dine sædvanlige gøremål for derved at bibeholde dine egne færdigheder og interesser.

Vi er uddannet til, at varetage pleje og omsorg, med udgangspunkt i dine behov og ønsker, døgnet rundt.

Vi vil sammen med dig og din familie planlægge og indgå aftaler i forbindelse med, at du flytter ind i dit nye hjem.
 

Siden er sidst opdateret 5. april 2017