Hjælp i hverdagen

Når du flytter ind i dit nye hjem, planlægger vi sammen med dig og din familie, hvilke opgaver du skal have hjælp til.

Vi, som arbejder her, er parate til at hjælpe og støtte efter behov og ud fra den holdning, at:

Bjergbyparken er dit hjem, og al hjælp skal være præget af værdighed, størst mulig selvbestemmelse, valgmuligheder og samarbejde.

Du deltager aktivt

På Bjergbyparken har vi en rehabiliterende tilgang. Det vil sige, at du så vidt muligt selv klarer de daglige gøremål, så du på den måde bevarer dine færdigheder og interesser. Vi støtter og hjælper naturligvis, hvor der er behov for det.

Du har ansvaret for dig selv og dit hjem, og vi forventer, at du deltager aktivt i din egen hverdag.

Opgaver
 • Det får du hjælp til

  Det hjælper vi dig med:

  • Personlig pleje og omsorg
  • Praktisk bistand i boligen og på fællesarealerne
  • Praktisk hjælp til tøjvask i fælles vaskeri
  • Vedligeholdende træning og aktivitet
  • Sygeplejeydelser

  I plejeboligerne bliver du visiteret til ydelserne af centersygeplejersken/centerkoordinatoren.

 • Plejecenterlæge

  På Bjergbyparken har vi tilknyttet plejecenterlægerne:

  • Læge Rasmus Toft, Lægerne Uffe og Rasmus

  • Læge Uffe Trolle Gronemann, Lægerne Uffe og Rasmus

  En plejecenterlæge er en praktiserende læge, der udover at have sin egen praksis, er fast tilknyttet et plejecenter. Du kan frit vælge, om du vil blive  tilknyttet plejecenterlægen i stedet for den læge, du har været tilknyttet i en privat praksis. Det er gratis at skifte læge i forbindelse med flytning.

  Plejecenterlægens konsultationer foregår på plejecenteret, hvor lægen kommer på bestemte dage. Ved akut behov for lægehjælp, kan plejecenterlægen også komme på sygebesøg i dagtimerne på de øvrige hverdage.

  Plejecenterlægen samarbejder tæt med plejecenterets personale.

 • Transport til læge o.lign

  Vi opfordrer til, at din familie hjælper med ledsagelse til læge, tandlæge med videre, da det ikke er omfattet af kommunens krav til standarder.

  Hvis du ikke er i stand til at tage offentlige transportmidler og din familie ikke kan køre for dig, betaler kommunen eller regionen for transporten til og fra læge eller sygehus.

  Hos trafikselskabet Movia kan du få oplysninger om handicapkørsel og Movia Flextrafik.

 • Medicin

  Du skal fortsætte med selv at købe medicin.

  Social- og sundhedsassistenterne hjælper med at bestille medicinen og doserer den hver 14. dag. Medicinen opbevares i dit hjem.

  Medicinen bliver bragt fra et af apotekerne i Slagelse, som du selv vælger. Ved akut afhentning af medicin afholder du selv udgiften.

  Hvis du vil søge tilskud til medicin, skal du tale med kommunens Borgerservicecenter. 

 • Tandlæge

  Du beholder som udgangspunkt din tandlæge, når du flytter ind på plejecentret. Hvis du ikke længere kan benytte din egen tandlæge, kan du blive visiteret omsorgstandplejen.

 • Vask og rengøring

  Når du flytter ind på Levehjemmet kan du vælge forskellige tilbud/pakker. Nogle pakker er obligatoriske, andre er valgfrie. Ved indflytningsmødet gennemgår vi pakkerne, og hvad du har brug for.

  Obligatoriske pakker

  • Rengøringspakke
  • Aktivitets- og festpakke

  Valgfrie pakker

  • Aktivitets- og festpakke 2
  • Personlig pleje 1
  • Personlig pleje 2 (kan være obligatorisk)
  • Leje og vask af linned
  • Vask af privat tøj

  Priser for servicepakker

  Du kan se priser for servicepakkerne på Slagelse Kommunes hjemmeside:

  Hvis du tilmelder dig ydelsen "Vask af eget tøj", skal dit tøj være mærket. Vi kan gøre det for 150 kr., eller du kan selv bestille tøjnumre og få dem syet i tøjet. Vi kan ikke påtage os at håndvaske tøj.
 • Frisør og fodterapeut

  Hos os findes både frisør og fodterapeut, som kan benyttes mod betaling.

  • Frisøren kommer hver anden uge
  • Fodterapeuten kommer én gang om måneden.
 • Post

  Postbuddet afleverer al post i din postkasse ved hovedindgangen, hvor du så kan hente den.

  Er du ikke selv i stand til at komme derop, henter vi posten til dig. Ved hovedindgangen hænger også en postkasse, som tømmes dagligt af postbuddet.

 • Økonomi

  Vi opfordrer dig til kun at have få kontanter i din pung. Du kan opbevare lidt større beløb i en aflåst pengekasse på kontoret.

  Du beholder din pension, når du flytter ind. Pensionsmedarbejderen i borgerservice kan hjælpe med at udregne økonomien. Her kan der også søges om helbredstillæg.

  Benyt meget gerne Bankernes Betalingsservice (PBS) til betaling af faste udgifter, da vi ikke har mulighed for at hjælpe med betaling af regninger.

Siden er sidst opdateret 24. februar 2022