Hjælp i hverdagen

Når du flytter ind i dit nye hjem, planlægger vi sammen med dig og din familie, hvilke opgaver du skal have hjælp til.

Vi, som arbejder her, er parate til at hjælpe og støtte efter behov og ud fra den holdning at:

Bjergbyparken er dit hjem, og al hjælp skal være præget af værdighed, størst mulig selvbestemmelse, valgmuligheder og samarbejde.

Du deltager aktivt

Vi vil støtte dig i at klare den daglige tilværelse i dit nye hjem, men du har naturligvis stadig ansvaret for dig selv og dit hjem. Det vil sige, at vi forventer, at du deltager aktivt i din egen hverdag og fortsætter med at udføre dine sædvanlige gøremål for på den måde at bevare dine færdigheder og interesser.

Opgaver
 • Det får du hjælp til

  Det hjælper vi dig med:

  • Personlig pleje og omsorg
  • Praktisk bistand i boligen og på fællesarealerne
  • Praktisk hjælp til tøjvask i fælles vaskeri
  • Vedligeholdende træning og aktivitet
  • Sygeplejeydelser

  I plejeboligerne bliver du visiteret til ydelserne af centersygeplejersken / centerkoordinatoren.

 • Vask og rengøring

  Når du flytter ind på Levehjemmet kan du vælge forskellige tilbud/pakker. Nogle pakker er obligatoriske, andre er valgfrie. Ved indflytningsmødet gennemgår vi pakkerne, og hvad du har brug for.

  Obligatoriske pakker

  • Rengøringspakke
  • Aktivitets- og festpakke

  Valgfrie pakker

  • Aktivitets- og festpakke 2
  • Personlig pleje 1
  • Personlig pleje 2 (kan være obligatorisk)
  • Leje og vask af linned
  • Vask af privat tøj

  Priser for servicepakker

  Du kan se priser for servicepakkerne på Slagelse Kommunes hjemmeside:

  Hvis du tilmelder dig ydelsen "Vask af eget tøj", skal dit tøj være mærket. Vi kan gøre det for 150 kr., eller du kan selv bestille tøjnumre og få dem syet i tøjet. Vi kan ikke påtage os at håndvaske tøj.
 • Lægebesøg og medicin

  Læge 

  Ved indflytning beholder du din egen læge og sygesikringsgruppe. Det er gratis at skifte læge i forbindelse med flytning.

  Tandlæge

  Du beholder som udgangspunkt din tandlæge, når du flytter ind på plejecentret. Hvis du ikke længere kan benytte din egen tandlæge, kan du blive visiteret omsorgstandplejen.

  Medicin

  Du skal fortsætte med selv at købe medicin.

  Social- og sundhedsassistenterne hjælper med at bestille medicinen og doserer den hver 14. dag. Medicinen opbevares i dit hjem.

  Medicinen bliver bragt fra et af apotekerne i Slagelse, som du selv vælger. Ved akut afhentning af medicin afholder du selv udgiften.

  Hvis du vil søge tilskud til medicin, skal du tale med kommunens Borgerservicecenter. 

  Transport til læge o. lign

  Vi opfordrer til, at din familie hjælper med ledsagelse til læge, tandlæge med videre, da det ikke er omfattet af kommunens krav til standarder.

  Hvis du ikke er i stand til at tage offentlige transportmidler og din familie ikke kan køre for dig, betaler kommunen eller regionen for transporten til og fra læge eller sygehus.

  Hos trafikselskabet Movia kan du få oplysninger om handicapkørsel og Movia Flextrafik.

 • Post

  Postbuddet afleverer al post i din postkasse ved hovedindgangen, hvor du så kan hente den.

  Er du ikke selv i stand til at komme derop, henter vi posten til dig. Ved hovedindgangen hænger også en postkasse, som tømmes dagligt af postbuddet.

 • Frisør og fodterapeut

  Hos os findes både frisør og fodterapeut, som kan benyttes mod betaling.

  • Frisøren kommer hver anden uge. Annonceres i Bjergby Posten
  • Fodterapeuten kommer én gang om måneden.
 • Økonomi

  Vi opfordrer dig til kun at have få kontanter i din pung. Du kan opbevare lidt større beløb i en aflåst pengekasse i dit hjem.

  Du beholder din pension, når du flytter ind. Pensionsmedarbejderen i borgerservice kan hjælpe med at udregne økonomien. Her kan der også søges om helbredstillæg.

  Benyt meget gerne Bankernes Betalingsservice (PBS) til betaling af faste udgifter, da vi ikke har mulighed for at hjælpe med betaling af regninger.

Siden er sidst opdateret 13. maj 2019