Aktiviteter

Som beboer er du selv med til at skabe din hverdag i Bjergbyparken.

Aktiviteter
 • Aktiviteter i dagligdagen

  Sjov Motion

  I samarbejde med Sørby Idrætsforening tilbyder vi hver mandag Sjov Motion. Annie Rasmussen er instruktør og almindeligvis deltager Elin Persson som frivillig hjælper.

  Vi slutter af med kaffe, kage, saft og frugt og tonerne fra Elins harmonika.  

  Bus

  Vi er så heldige, at vi har vores egen liftbus. Med den tager vi ofte på ture "Ud i det blå", på forskellige kortere eller længere udflugter, eller på miniferie til ét af de mange dejlige steder i Danmark.

  Købmanden

  En gang om ugen holder købmanden åben. Her kan du købe tobaksvarer, chokolade, bolsjer, shampoo og meget andet. Derud over kan du også bestille frisk frugt, blomster, ugeblade eller hvad du har behov for.

  Gudstjenester

  Hver anden onsdag holder vi gudstjeneste i Bjergbyparken med én af præsterne fra de lokale kirker. Gudstjeneste starter kl. 10 og bagefter er der kirkekaffe i Udsigten.

  Ved højtider er der også gudstjeneste, som typisk vil være om formiddagen. Alle er velkomne. Gudstjenester annonceres i Bjergby Posten.

  Åbent hus

  Vi holder "Åbent hus" hver torsdag kl. 14-15.30 i perioden september til juni.

  Her er alle velkomne - også omkringboende pensionister, der har lyst til en hyggelig eftermiddag. Her vil du også kunne møde de frivillige, der kommer og hjælper os disse eftermiddage.

  Dagplejedage

  Hver tirsdag, om formiddagen, kommer de lokale dagplejemødre og børn på besøg, skiftevis, i hvert af de tre hjem. De hygger sig, leger, bager og meget andet sammen med alle dem, som har lyst. Det giver en masse smil, glæde, sjove oplevelser og gode venskaber.

  Billardklubben

  Hver mandag og fredag kl. 13.30 i "Smilehullet". Der er altid plads til én til.

  Venskabsklassen

  Vi har fået en ny flok "små venner", som nu går i 1. klasse på Hashøjskolen. Vi forventer at have glæde af dem, indtil de slutter i 6. klasse.

  Både børn og beboere nyder godt af de gensidige besøg.

  Cafémøder

  I Levehjemmet holder vi hver måned cafémøde, for dem der bor her, og dem der arbejder her. Her drøfter vi, hvad vi kunne tænke os, at dagligdagen skal indeholde, og hvad det gode liv er for os.

 • Traditioner og mærkedage

  I levehjemmet Bjergbyparken går vi ind for, at livet skal leves i alle livsfaser, og vi benytter gerne enhver mulighed for at holde en festlig sammenkomst.

  Udover fødselsdage, og de mange arrangementer i hverdagen, fejrer vi også de mange danske traditioner med tøndeslagning til fastelavn, påskefrokost, Sankt Hans, høstfest, julefrokost og nytårsfest.

  Det glæder os, når din familie og venner deltager i disse arrangementer, der altid er en festlig oplevelse.

Foreninger og råd
 • Bjergbyparkens Venneforening

  Bjergbyparkens venneforening blev stiftet den 24. marts 1999. Dens formål er:

  • at bidrage til en god tilværelse for beboerne i Bjergbyparken ved at afholde arrangementer.
  • at give tilskud til nyanskaffelser til gavn for beboerne, samt
  • at være til hjælp for beboerne og Bjergbyparkens personale, når det er muligt.

  Foreningens finansieres ved tilskud fra Slagelse Kommune, fonde og private bidrag samt ved medlemskontingent.

  Medlemskontingentet er 125 kr. om året og kan betales til enten bestyrelsesmedlemmerne eller til personalet.

  Alle, der er interesserede i at støtte foreningen, og som evt. vil være villige til at give en hånd med ved foreningens arrangementer, er meget velkomne til at kontakte bestyrelsen. 

  Medlemmer

  Formand

  Lene Steensgaard
  Grønlandsvej 19
  4220 Korsør
  bailey_sofus@godmail.dk
  Tlf. 42 60 04 50

  Sekretær

  Lise Pedersen
  Søkongevej 2
  4200 Slagelse
  tommylisep@gmail.com
  Tlf. 20 33 42 25

  Kasserer

  Niels Andersen
  Byvangen 43
  4200 Slagelse
  Tlf. 23 45 43 07

  Bestyrelsesmedlemmer

  René Steensgaard
  Grønlandsvej 19
  4220 Korsør
  reneoglone@godmail.dk
  Tlf. 42 46 07 46

  Jimmy Kagstrup
  Sandagervej 1
  4200 Slagelse
  jimmkag@hotmail.com
  Tlf. 51 26 22 80

  Medarbejderrepræsentant

  Heidi Olsen
  hmols@slagelse.dk
  Tlf. 58 57 40 95

  Generalforsamling

  Generalforsamling afholdes - ifølge vedtægterne - hvert år i januar måned.

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Fastlæggelse af kontingent.
  5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant.
  6. Valg af 2 bilagskontrollanter.
  7. Indkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.
  8. Eventuelt.

  Vedtægter