Om Antvorskov

Vores mål

Vi vil skabe et miljø, så vidt det er muligt, indenfor de rammer samfundet stiller til rådighed for beboere og medarbejdere

  • hvor den enkelte beboers fysiske, psykiske og sociale tilstand tages op til individuel bedømmelse, planlægning og behandling

  • hvor de forskellige personalekategorier trives og udvikles.

Dette mål rummer for os tre væsentlige led:

  • Det sygepleje- og behandlingsmæssige aspekt, samt den psykiske/psykologiske stimulation og det sociale samvær i øvrigt

  • Det omsorgsmæssige i og med, at beboerne må opleve tryghed og frihed i de omgivelser de befinder sig i

  • Samtidig er plejecentret en stor arbejdsplads, der også gerne skal være en stabil og god arbejdsplads.