Antvorskov

- det selvejende plejecenter

Velkommen til Plejecenter Antvorskov!

Området Antvorskov er en selvejende institution, som har driftsoverenskomst med Slagelse Kommune. Det består af et plejecenter med plads til 60 beboere og to plejegrupper, som varetager plejen af borgere i eget hjem, hvoraf de 65 er ældreboliger.

Plejecentret Antvorskov er uddannelsessted for grundforløbselever, SSH og SSA elever. Udover eleverne har vi også praktikanter.

Der er et stort produktionskøkken på plejecentret. 

Vil du vide mere om Plejecenter Antvorskov kan du se videoen, som handler om Plejecenter Antvorskov og hvordan det er at være beboere på Plejecenter Antvorskov. 

Mål og værdier
 • Målsætning

  Vores mål for Område Antvorskov er at skabe et miljø, så vidt det er muligt, indenfor de rammer samfundet stiller til rådighed for borgere og personale:

  • Hvori den enkelte borgers fysiske, psykiske og sociale tilstand tages op til individuel bedømmelse, planlægning og behandling.
  • Hvori den enkelte borger hjælpes til at kunne forblive i eget hjem eller, hvis det bliver nødvendigt hjælpes til at skabe sig et nyt hjem på plejehjemmet.
  • Hvori de forskellige personalekategorier trives og udvikles.

  Dette mål rummer for os tre væsentlige led:

  • Det sygepleje- og behandlingsmæssige aspekt, samt den psykiske/psykologiske stimulation og det sociale samvær i øvrigt.
  • Det omsorgsmæssige i og med, at borgerne må opleve tryghed og frihed i de omgivelser de befinder sig i.
  • Samtidig er Plejecentret en stor arbejdsplads, der også gerne skulle være en stabil og god arbejdsplads.
 • Værdisæt

  Vores værdier på Plejecenter Antvorskov er:

  • Loyalitet
  • Engagement
  • Troværdighed
  • Motivation
  • Kommunikation

  Værdigrundlag 

  Det betyder: 

  • At brugere, pårørende, frivillige og medarbejdere har gode oplevelser sammen.

  • At alle føler sig velkomne og som en naturlig del af område Antvorskovs hverdag.

  • At område Antvorskov ønsker tilbagemeldinger om både gode og dårlige oplevelser.

  • At der er god kontakt og et respektfuldt samspil mellem borgere/pårørende og medarbejdere.

  • At ingen har patent på sandheden - løsninger findes ved dialog.

  • At der tages udgangspunkt i muligheder frem for begrænsninger.

  • At der arbejdes fleksibelt og situationsbestemt inden for det politisk fastsatte serviceniveau.

  • At borgere/pårørende oplever oprigtighed og ærlighed på en hensynsfuld måde.

  • At borgere/pårørende oplever at få den information, der er behov for.

  Det betyder, at borgerne/pårørende oplever:

  At der tages udgangspunkt i den enkelte borgers situation.

  At behov tilgodeses indenfor det politisk vedtagne serviceniveau.

  At tilbuddene giver mulighed for at fastholde eller forbedre færdigheder.

  At de kan stole på at den bevilgede/aftalte hjælp udføres

  Tryghed, idet aftaler holdes.

  De frivilliges indsats som et værdifuldt element.

  At de frivillige bidrager til et levende og alsidigt miljø på Plejecentret Antvorskov.

  Derfor gør jeg som medarbejder følgende:

  • Jeg optræder venligt og høfligt over for alle borgere.

  • Jeg lytter til borgeren.

  • Jeg giver relevant information, herunder udleverer informationspjecer og information om borgerbogen.

  • Jeg respekterer den enkelte borgers måde at leve på.

  • Jeg snakker med borgeren om forventninger og behov.

  • Jeg viser interesse for den enkelte borgers dagligdag.

  • Jeg informerer borgeren om, hvordan område Antvorskov kan kontaktes hele døgnet.

  • Jeg er imødekommende overfor de frivillige, giver råd og er glad for deres hjælp.

  • Jeg sætter mig ind i borgerens situation.

  • Jeg arbejder samvittighedsfuldt.

  • Jeg handler på uforudsete situationer.

  • Jeg handler på, hvad jeg ser, hører og fornemmer.

  • Jeg holder borgerbogen og handleplaner ajour og følger det planlagte. Jeg overholder aftaler og giver besked, hvis jeg er forsinket.

  •  Jeg informerer kollegaer om ændringer i borgerens tilstand.

  •  Jeg bruger min faglighed/kompetencer.

  •  Jeg arbejder målrettet og loyalt.
 • Antvorskov som arbejdsplads

  Område Antvorskov er en arbejdsplads hvor: 

  • Medarbejderne føler sig værdsat og oplever glæde ved arbejdet.

  • Der er tillidsfuld dialog og åben kommunikation mellem medarbejdere og ledelse og medarbejderne imellem.

  • Medarbejderne kender egne og hinandens ressourcer og bruger dem

  • Medarbejderne i samarbejde med ledelsen ajourfører og udvikler deres kompetencer løbende.

  • Vi lærer af vores fejl og succeser.

  • Der er et højt informationsniveau.

  • Der arbejdes løbende med forebyggelse af arbejdsskader.

  • Alle bidrager aktivt i at fastholde og udvikle er godt arbejdsmiljø