Antvorskov

- det selvejende plejecenter

Velkommen til Plejecenter Antvorskov!

Området Antvorskov er en selvejende institution, som har driftsoverenskomst med Slagelse Kommune. Det består af et plejecenter med plads til 60 beboere og to plejegrupper, som varetager plejen af borgere i eget hjem, hvoraf de 109 er ældreboliger.

Plejecentret Antvorskov er uddannelsessted for grundforløbselever, SSH og SSA elever. Udover eleverne har vi også praktikanter.

Der er et stort produktionskøkken på plejecentret

Mål og værdier
 • Målsætning

  Vores mål for Område Antvorskov er at skabe et miljø, så vidt det er muligt, indenfor de rammer samfundet stiller til rådighed for borgere og personale:

  • Hvori den enkelte borgers fysiske, psykiske og sociale tilstand tages op til individuel bedømmelse, planlægning og behandling.
  • Hvori den enkelte borger hjælpes til at kunne forblive i eget hjem eller, hvis det bliver nødvendigt hjælpes til at skabe sig et nyt hjem på plejehjemmet.
  • Hvori de forskellige personalekategorier trives og udvikles.

  Dette mål rummer for os tre væsentlige led:

  • Det sygepleje- og behandlingsmæssige aspekt, samt den psykiske/psykologiske stimulation og det sociale samvær i øvrigt.
  • Det omsorgsmæssige i og med, at borgerne må opleve tryghed og frihed i de omgivelser de befinder sig i.
  • Samtidig er Plejecentret en stor arbejdsplads, der også gerne skulle være en stabil og god arbejdsplads.
 • Værdisæt

  Vores værdier på Plejecenter Antvorskov er:

  • Loyalitet
  • Engagement
  • Troværdighed
  • Motivation
  • Kommunikation