Midlertidigt ophold

Du kan få et midlertidig ophold på et plejecenter, hvis du har behov for ekstra omsorg og pleje i en kortere periode, eller hvis din familie eller ægtefælle har brug for aflastning.

Boliger
Siden er sidst opdateret 14. marts 2018