Bruger- og Pårørenderåd

- valgt pr. 6. oktober 2015

Formand

 • Bodil Larsen (pårørende)
  Tlf. 51 50 14 41
  E-mail: bodil@hkl.dk

Bestyrelsesmedlemmer 

 • Virksomhedsleder Ruth Klein
  Tlf. 58 57 34 62
  E-mail: rukle@slagelse.dk

 • Eva Jeppesen (beboer)
  Lejlighed 55

 • Annelise Akkoyn (beboer)
  Lejlighed 54

 • Dorte Johannesen (pårørende)
  Tlf. 21 90 38 09
  E-mail: nursedorte@yahoo.dk

 • Lissi Andersen (pårørende)
  E-mail: lissi65dk@yahoo.dk

 • Frank Larsen (pårørende)
  Tlf. 91 52 93 13
  E-mail: frank@hkl.dk

 Suppleanter

 • Lars Andersen (pårørende)

Repræsentant fra Ældrerådet

 • Yvonne Herløv Andersen
  Byskellet 24
  4200 Slagelse
  Tlf. 40 97 89 85
  E-mail: yvhean@gmail.com

Medarbejderrepræsentanter

 • Susanne Sørensen
  Tlf. 58 57 34 77

 • Karin Larsen
  Tlf. 58 57 34 82

Mødekalender for 2016

På Plejecenter Skovvang er der et aktivt Bruger- og Pårørenderåd som mødes 4 gange årligt og debatterer alt, der berører hverdagen i huset.

Møder afholdes som åbne cafemøder, hvor alle brugere og pårørende er meget velkomne. Næste cafemøde annonceres ved opslag rundt i huset.

Referater fra møder i Bruger og Pårørenderåd

 

Siden er sidst opdateret 8. maj 2017