Om Lützensvej

Værdisæt

Vores arbejde og holdninger tager udgangspunkt Slagelse Kommunes fire værdiord: Modig - Tydelig - Kompetent - Med glæde.

Modig

  • Vi vil sige vores mening i rette forum, dvs. til den rette kollega og ikke alle de andre.

  • Vi vil undres og udfordres, vi vil tage ansvar og initiativ til at søge ny viden og almen information. Vi vil stoppe sladder og halve beskeder.

  • Vi vil konfrontere hinanden med vores undren og evt. bekymring samt ros og ris. Vi vil turde sige til og fra.

Tydelig

  • Vi vil sikre, at al information bliver let læselig, konkret, enkel, faglig, præcis og brugbar - også i forhold til dokumentation. Ledelsen skriver et månedligt nyhedsbrev for alle medarbejderne indeholdende; ansættelser, ophør af ansættelser, fødselsdage, mærkedage, aktiviteter for medarbejdere, orientering m.m.

Kompetent

  • Vi vil anerkende egne og kollegaers personlige og faglige kompetencer, så opgaverne bliver udført mest hensigtsmæssigt og tilfredsstillende for beboerne.

  • Vi vil vise hinanden den tillid, at alle gør deres bedste. Vi vil turde sige til og fra, såfremt vi oplever at egne kompetencer ikke stemmer overens med opgavens omfang.

Med glæde

  • Vi vil møde positive og hilse på hinanden.

  • Vi vil samarbejde og tilbyde vores hjælp til hinanden.

  • Vi vil fortsat bevare vores humor og gode grin ved at fortælle hinanden om sjove episoder fra vores hverdag.
Siden er sidst opdateret 1. februar 2017